För våra medlemmar:

En hälsning från svenska tobakshandlare till våra EU-parlamentariker

Idag har vi skickat brev till våra svenska Europaparlamentariker. Detta med anledning av det pågående arbetet med att anta en ny europeisk tobakslagstiftning.
Vi har följt utvecklingen av det nya tobaksdirektivet sedan det arbetet påbörjades 2009 och har noga utvärderat de olika förslag som diskuterats. Det är vår uppfattning att flera av förslagen riskerar att leda till en ökning av den illegala tobakshandeln vilket skulle kraftigt försämra villkoren för butiksägare i Sverige.
Vi har tagit fram en kort informationsfilm där några av våra medlemmar själva berättar om den illegala tobaken och hur de befarar att det nya förslaget kommer att påverka den. Det tar drygt två minuter att titta på den.

Butiksrånen minskar

Statoil kontanthantering_låg

Av 2012 års rånstatistik framgår att rånen generellt över hela landet gått ner och det genomfördes 736 (778) rån mot butiker i Sverige under 2012.
Detta innebär en minskning med fem procent enligt Brottsförebyggande rådet, Brå.
Statoil däremot, har lyckats betydligt bättre än genomsnittet och visar en minskning på hela 54 procent.

Läs mer

Positiv utveckling för Svenska Spel

Svenska Spel-koncernens resultat efter finansiella poster och skatt för 2012 blev 5 138 miljoner kronor, en ökning med 132 miljoner kronor (2,6 %) jämfört med 2011.

Läs mer

EU ska inte besluta om regler för snus

Riksdagen anser att EU-kommissionens förslag till nya regler för tobaksprodukter strider mot subsidiaritetsprincipen. Enligt förslaget ska de nya reglerna även gälla snus, men riksdagen tycker inte att EU ska besluta om regleringen av snus.

Läs mer

Socialutskottet vill inte ha EU-regler om snus

Låg

EU-kommissionens förslag till nya regler för tobaksprodukter gäller även snus. Det är fel, anser socialutskottet, som menar att regleringen av snus bör ses som en nationell svensk angelägenhet. Ett enigt utskott anser att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen och föreslår att riksdagen skickar ett motiverat yttrande till EU.

Läs mer

Convenience Stores Sweden

c/o Företagarna
106 67 Stockholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Besöksadress: Rådmansgatan 40