För våra medlemmar:

Aktuellt om Corona

Här samlar vi det viktigaste för dig som företagare rent allmänt och specifikt inom convenience och fast food.
Det gäller både vilka regler och föreskrifter du måste känna till samt hur du ska gå tillväga om du behöver stöd av olika slag.
Börja med att läsa de enkla korta informationerna. Ta dig sedan tid att gå vidare med att öppna länkarna.

OBS! Normalt har vi särskild info för medlemmar på våra inloggningssidor. I det speciella läge som nu råder ger vi dock samma info här. Dock kan det i vissa fall saknas kontaktuppgifter som bara är förbehållna medlemmar. Då får du i stället en anvisning till hur du direkt kan bli medlem.

 

Enskild firma - nu kan du söka omsättningsstöd

Omsättningsstödet till enskilda näringsidkare förlängs till att även omfatta tiden augusti 2020 till februari 2021. Man kan söka nu direkt.

Läs mer här.

 

Från 1 mars: Bara en vid varje bord i gallerior o dyl

När det gäller serveringsställen som utgör en del av en handelsplats (t ex gallerior o dyl) och inte endast kan nås genom egna entréer, får sedan 1 mars varje sällskap bara bestå av en person istället för fyra. 

Ett serveringsställe som håller sina entréer mot handelsplatsen stängda och endast har öppet utifrån omfattas inte av bestämmelsen.

 

Omställningsstöd kan sökas från och med 25 februari!

Nu äntligen går det att söka de stödpengar som presenterades i augusti. Startdatum är 25 februari.
29 mars är nästa datum att hålla reda på. Ta tillfället i akt om du lever upp till de förutsättningar som gäller.

Läs mer här.

 

OBS!

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-coronapandemin/foretag/

För enskilda och handelsbolag gäller sista dag att söka omsättningsstöd för den period som är beslutad om nu på söndag 31 januari.
"Ansökningsperioden för stödperioder mars till juli 2020, är öppen från 10 november 2020 till 31 januari 2021. Information om förlängning av stödperioder kan du läsa om under rubriken ”Förlängning av omsättningsstödet”."

https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/bo-och-leva/omsattningsstod-till-naringsidkare.html

 

Förstärkt omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och omsättningsstöd till handelsbolag

Läs mer här.

 

Fler kontroller av riskutsatta arbetsplatser i pandemin

Läs mer här.

 

Kraftfullt ekonomiskt stöd till företag som drabbas av nedstängning

Läs mer här.


Har du rätt bolagsform?

Läs mer här.

 

Omställningsstödet förlängs för små företag

Läs mer här.

 

Endast en kund per 10 kvadrat - nya pandemilagen

Läs mer här.

Stöd för att korttidspermittera förlängs

Läs mer här.

 

Nu kan även du som har enskild firma söka omsättningsstöd

Läs mer här.

Nu förlängs omställningsstödet

Nu kan företag som tappat i omsättning söka stöd för månaderna maj samt juni och juli. Skatteverkets e-tjänst öppnar tisdagen 20 oktober. Stödet ska hjälpa företagen med fasta kostnader.

Läs mer här.


Lättnad med musik på restauranger fr om 8 oktober

Fr om 8 oktober ska restauranger ska kunna ha evenemang för en sittande publik på upp till 500 personer. Det meddelades från regeringen förra veckan. Därmed kommer man till rätta med den ologiska situationen att när 200 personer sitter på en restaurang och det kommer in en musiker, då måste alla utom 50 personer gå.

Läs mer här.

 

Korttidsarbete upphör, börja planera!

Förordningen om stöd för korttidsarbete upphör vid årsskiftet.
Det är därför hög tid att börja planera eventuella uppsägningar.

Läs mer här.

 

Äntligen - omsättningsstöd även till er med enskild firma!

Igår (9/10) meddelades att regeringen nu föreslår att även enskilda företagare ska kunna söka omsättningsstöd. I vår bransch finns många med enskild firma - så nu måste ni verkligen passa på. Man kan få stöd retroaktivt från mars.

Läs mer här

 

Förlängt omställningsstöd 

På grund av pandemins fortsatta skadeverkningar på företag föreslås att omställningsstödet förlängs till månaderna maj, juni och juli 2020. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Läs mer

Ansök om omställningsstöd från den 22 juni

Den 22 juni blir det möjligt för företag i Sverige att söka ett nytt omställningsstöd.
Stödet omfattar företag som haft en årsomsättning på minst 250 000 kronor och ett omsättningstapp på minst 30 procent. Omsättningstappet beräknas på mars och april 2020 jämfört med samma månader förra året.
Maximalt stöd som kan ges är 150 miljoner kronor per företag.
Lagen träder i kraft den 22 juni, och samma dag klockan 12.00 öppnar Skatteverkets e-tjänst för företag som vill söka stödet.

Här är länken till ansökningsanvisningarna. Klicka på "Går din verksamhet sämre än planerat?"
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/coronainformationforforetagforeningarochoffentligaaktorer.4.1c68351d170ce554527537.html

 

Extra - Särskilt utbildningsstöd!

Under rådande pandemi har många butiksägare och restaurangägare drabbats hårt ekonomiskt.  Convenience Stores Sweden (CSS) har därför nyligen beslutat att betala ut ett utbildningsstöd till sna medlemmar. Pengarna kommer från vår stiftelse som har till uppgift att stötta handlare med utbildning och understöd.

Pengarna är tänkta att användas till att ställa om sin verksamhet, utbilda personalen, anpassa butiken/restaurangen till vår nya verklighet. Du väljer själv exakt hur pengarna används så länge syfte uppfylls. Pengarna betalas ut som ett engångsbelopp motsvarande 1300 SEK inkl moms/butik.

Är du intresserad av medlemsskap, kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 08-505 970 30 eller fyll i ansökan här:
https://conveniencestores.se/medlem/ansokan-medlemskap


Frågor och svar om det nya företagsstödet
Läs här

 

Företag som gör aktieutdelningar får inget krisstöd

Permitteringsstöd till företag som gör aktieutdelningar stoppas. Nu skrivs det i klartext in i lagen.

Efter ett mötemellan Tillväxtverket och finansutskottet meddelade regeringen att krisstöd till bolag som gör aktieutdelningar stoppas.
Regeringen skickar nu en remiss till lagrådet med förtydligande om vilka företag som har rätt till det statliga permitteringsstödet. Och där ingår alltså inte de företag som gör utdelningar.
Tillväxtverket skriver på sin webb att de kommer att titta närmare på konsekvenser av detta, särskilt för de många små företag som har sökt stödet.
I lagrådsremissen skriver regeringen att det redan från början var klart att aktieutbetalningar inte skulle tillåtas för att få stöd. Skillnaden från tidigare är att förtydligandet nu står svart på vitt i lagtexten. 
Beslut om permitteringsstöd som Tillväxtverket hittills har fattat är preliminära och kommer att granskas. Det innebär att bolag som lämnat felaktiga uppgifter kan bli återbetalningsskyldiga.
Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 juni 2020.Fysisk närvaro inte ett krav för bolags- och föreningsstämmor under virusutbrottet

Regeringen har  beslutat en proposition med ytterligare tillfälliga åtgärder som ska underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor under det pågående virusutbrottet.

Med anledning av coronapandemin infördes nyligen en tillfällig lag som underlättar för bolag och föreningar att använda sig av bland annat insamling av fullmakter och poströstning vid en stämma för att minimera det fysiska deltagandet. Nu föreslår regeringen ytterligare åtgärder som syftar till att motverka smittspridningen.

Prop. 2019/20:163 Fler tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor 

Förslagen i regeringens proposition innebär att en stämma ska kunna hållas helt utan fysisk närvaro, antingen digitalt i kombination med poströstning eller genom att aktieägarna eller medlemmarna bara deltar genom poströstning. Om stämman hålls med enbart poströstning, ska aktieägare och medlemmar kunna ta tillvara även andra rättigheter än rösträtten per post.

– Förslagen gör det lättare för bolag och föreningar att hålla sina stämmor under det pågående virusutbrottet. Risken för smittsmidning minskar samtidigt som aktieägare och medlemmar får möjlighet att utöva sina rättigheter, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Förslagen omfattar bland annat aktiebolag, ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar och företag på finansmarknaden.
De nya reglerna föreslås träda i kraft den 18 maj 2020.

 

 

Arbetsrättsjuristen Lise-Lotte Argulander om uppsägning av personal

Företaget går dåligt. Jag måste säga upp personal. Hur ska jag göra?

En av de mest centrala frågorna för företagen inom är vår bransch just nu, är den om uppsägning av personal. Det är viktigt att det görs om kostnaderna måste minskas. Och det är viktigt att det görs på rätt sätt.
Vi har därför bett vår samarbetsparter Företagarna att via sin arbetsrättsjurist Lise-Lotte Argulander, ge oss en vägledning.


Läs hela artikeln här.

Läs även en tidigare artikel av samma författare:
Korttidsarbete - en väg ut ur pandemin?

 

Företag får stöd baserat på omsättningstapp

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna presenterade på valborgsmässoafton ytterligare en åtgärd för att lindra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige. Det handlar om ett omställningsstöd på sammanlagt 39 miljarder kronor.

Syftet är att stödet ska göra det möjligt för företag att överbrygga den akuta krisen och samtidigt underlätta för företag att ställa om och anpassa sin verksamhet. Det kan till exempel vara restauranger som behöver sälja en större del av maten som hämtmat, eller taxiverksamhet som kan ställa om till leveranser. Det kan också röra sig om större tillverkningsföretag som ställer om till produktion av exempelvis sjukvårdsmaterial.

Storleken på stödet kommer att bero på hur stort bortfall av omsättningen ett företag har haft och variera mellan 22,5 och 75 procent av företagets fasta kostnader exklusive lönekostnader för mars och april 2020.

För att ta del av stödet krävs att företaget har haft en omsättning på minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret och ett omsättningstapp på minst 30 procent. Omsättningstappet beräknas på mars och april 2020 jämfört med samma månader förra året.

Stödet ska kunna beviljas företag och organisationer som har F-skatt och betalas ut genom Skatteverket. Stödet kommer inte betalas ut till företag med hemvist i skatteparadis. Maxbeloppet föreslås vara 150 miljoner kronor per företag.

Finansdepartementets beräkningar visar att uppemot 180 000 företag kan komma att ha rätt till stödet. Den offentligfinansiella effekten beräknas till 39 miljarder kronor under 2020.

Under arbetet med att ta fram förslaget kommer regeringen att föra en dialog med EU-kommissionen. Förslaget kan komma att behöva godkännas av kommissionen ur statsstödssynpunkt. Regeringen kommer att återkomma med mer information om den närmare utformningen av stödet och hur och när man kan ansöka.

Regeringen kommer att överlämna förslaget i en extra ändringsbudget och arbetar för att det ska kunna träda i kraft den 1 juli 2020. Det bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

 


Viktig information från vår affärsjurist Dan-Michael Sagell


Här kan du läsa två viktiga artiklar som vi publicerat i olika sammanhang. De är skrivna direkt för oss av vår samarbetspartner, advokaten Dan-Michael Sagell:

Rabatt på hyran

Konkurs eller företagsrekonstruktion

Glöm inte kontrollbalansräkningen

 

Sänkt ränta för uppskjutna skatteinbetalningar

En av regeringens åtgärder är ju att företag ska kunna få anstånd med skatteinbetalningar. Nu föreslår regeringen också att den sammantagna räntan som tas ut på anståndsbeloppet ska sänkas. Detta som en bred överenskommelse i riksdagens finansutskott.

 Regeringens förslag är att endast en ränta på 1,25 procent tas ut under de första sex månaderna av anståndet. Därtill tillkommer en anståndsavgift på 0,2 procent per månad. Det motsvarar en avdragsgill ränta på 3,1 procent per år, eller 1,6 procent under det första halvåret, uttryckt som ränta.

Jämfört med nuvarande regler där den sammantagna räntan motsvarar en avdragsgill ränta på 6,6 procent per år, innebär sänkningen att räntenivån mer än halveras på årsbasis.

Möjligheterna för företag att få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och moms gäller sedan 30 mars respektive 6 april.

Finansdepartmentet remitterade den 17 april en promemoria med förslag om att de nya reglerna ska träda i kraft 1 juni 2020, men den lägre räntan föreslås gälla alla tillfälliga anstånd som har beviljats från 30 mars 2020.

Skatteverket hade den 17 april beviljat anstånd för 15 674 företag. Det totalt beslutade anståndsbeloppet uppgår så här långt till 29,3 miljarder.

Lär mer här.Detta är viktigt att du tar tag i direkt om du tappar försäljning

1. Din hyra

I regeringens stödpaket för småföretagare , ingår möjligheten att få hyran nedsatt. Det förutsätter då att man själv förhandlar ner hyran med sin hyresvärd. Då ersätter staten med hälften av hyresnedsättningen.

Vår samarbetspartner, advokat Dan-Michael Sagell, berättar här hur man kan använda sig av den så kallade force majeure-klausulen. Han råder er att omedelbart kontakta era hyresvärdar för att träffa en överenskommelse.

https://conveniencestores.se/1446-sa-kan-du-slippa-hyreskostnaden

Här finns också en bra sida med frågor och svar om tillfälliga rabatter för fasta hyreskostnader i utsatta branscher:

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-oss/nyheter-och-press/nyheter---vastra-gotaland/2020-03-30-tillfalliga-rabatter-for-fasta-hyreskostnader-i-utsatta-branscher.html

Som medlem i Convenience Stores Sweden kan du kostnadsfritt få telefonrådgivning av våra två samarbetspartners som är specialister på området. Du som inte är medlem, ansök här, eller ring 08-505 970 30.

2. Din ekonomi

Ha koll på din ekonomi och likviditet så att du vidtar nödvändiga åtgärder i tid.
Det absolut första och viktigaste du bör göra att se över dina kostnader - vad kan du skära ner på?
Tänk på att det mesta du får stöd med är lån som ska betalas tillbaka.

Här finns samlad information om anstånd med skatter och avgifter, ändring av preliminärskatt, nedsättning av arbetsgivaravgifter mm:
Här kan du läsa en anvisning om varför det är viktigt att du som har aktiebolag omgående upprättar en kontrollbalansräkning:


3. Din personal

Om personalen blir sjuk gäller dessa nya regler:

Staten tar hela sjuklönekostnaden
Regeringen har föreslagit att staten tillfälligt tar hela kostnaden för alla sjuklönekostnader under april och maj. Du som är egenföretagare ersätts genom att du får en schabloniserad sjukpenning för dag 1–14.

Karensavdraget slopas tillfälligt
Regeringen har föreslagit att tillfälligt slopa karensavdraget. Det ska gälla från och med den 11 mars till och med den 31 maj 2020. När beslutet är fattat innebär det att du kommer kunna ansöka om ersättningen i efterhand hos Försäkringskassan.

Det går i dagsläget inte att ansöka om karensersättning. Detta beror på att de lagändringar som krävs för att Försäkringskassan ska kunna administrera tillfälligt slopat karensavdrag ännu inte är genomförda. Frågan bereds just nu av regering och riksdag.

När formella beslut är fattade och lagändring beslutad kommer Försäkringskassan skyndsamt att handlägga alla ärenden som kommer in.

Krav på läkarintyg tas bort
Regeringen har föreslagit att kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden tillfälligt avskaffas. Förslaget innebär att en medarbetare som är sjuk kan vara hemma från jobbet i upp till 14 dagar utan läkarintyg. För dig som arbetsgivare innebär det att medarbetaren inte behöver lämna läkarintyg till dig. Det ska gälla från och med 13 mars 2020.


Som medlem i Convenience Stores Sweden kan du kostnadsfritt få telefonrådgivning av våra  samarbetspartners som är specialister på området. Du som inte är medlem, ansök här, eller ring 08-505 970 30.


Mer information om att säga upp personal finns här:


Arbetsförmedlingen
https://arbetsformedlingen.se/for-arbetsgivare/nyheter/nyheter/2020-03-19-saga-upp-personal-eller-permittera-med-anledning-av-coronaviruset

Försäkringskassan:
https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler

Arbetsmiljöverket:
https://www.arbetsgivarverket.se/nyheter--press/nyhetsbrev/arbetsgivarverket-informerar/2020/fragor-och-svar-om-corona-viruset-i-samband-med-resor/

 

Nya allmänna råd om avstånd i butik


Folkhälsomyndigheten har tagit fram nya allmänna råd för att motverka spridningen av covid-19. Det handlar bland annat om att det inte får finnas för månag människor i butiken samtidigt och om avståndet som bör hållas mellan dem.

Alla verksamheter i Sverige är skyldiga att, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning.  Arbetsgivare bör om möjligt se till att personal och besökare håller avstånd, regelbundet kan tvätta händerna med tvål och vatten eller annars använda handsprit, att anställda arbetar hemifrån, undviker onödiga resor och anpassar arbetstider för att undvika rusningstrafik.  

Butiker, köpcentrum och gallerior bör begränsa antalet kunder som vistas i lokalen samtidigt. De bör också ta fram alternativa lösningar till kassaköer eller anvisa hur långt kunderna kan stå mellan varandra. 

Så långt Folkhälsomyndigheten. Svensk Dagligvaruhandel har tillsammans med sina medlemsföretag analyserat föreskrifterna och plockat fram gemensamma riktlinjer till butikerna. Den tydligaste uppmaningen är att varje butik ska ha en ansvarig person som ser till att det inte blir för trångt i någon del av butiken. I convenience-branschen kan man inet alltid ha en särskild person till detta, utan det är upp till den/dem som jobbar i butiken för övrigt.
Man anger 1,5 meter som minsta avstånd mellan dem som vistas i lokalen. Någon direkt gräns för antal personer finns inte. 
Golvmarkeringar och plexiglas syns alltmer i större livsmedelsbutiker och kan i vissa fall gälla även inom convenience.

Här kan du läsa föreskrifterna i sin helhet.

 

Nya regler för restaurang, caféer och barer

Du som driver verksamhet med servering, till exempel restaurang, café eller bar, får hjälp av nya regler från Folkhälsomyndigheten för att minska spridningen av coronaviruset. Bland annat ska trängsel undvikas, alla gäster ha en sittplats och endast bordsservering och avhämtning är tillåtet.

Med de nya reglerna kan du fortsätta driva din verksamhet och ta emot gäster på ett så säkert sätt som möjligt.

För att minska spridningen av covid19 gäller dessa regler för restauranger, caféer och barer från den 25:e mars:

 • Trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar får inte förekomma utan besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra.
 • Besökare ska äta och dricka sittandes vid bord. Personal ska bära ut beställningarna.
 • Om det är möjligt att låta gästerna beställa och hämta sin mat och dryck själva så är det tillåtet, så länge det inte leder till trängsel eller köer.
 • Hämtmat kan överlämnas som vanligt, så länge det går att göra utan trängsel mellan människor.
 • Restauranger och after-ski-verksamhet på skidorter omfattas av reglerna.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/nya-regler-for-restauranger-och-krogar/
frågor och svar kring detta:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/nya-regler-for-restauranger-och-krogar/

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/restauranger-och-krogar/
Livsmedelsverket har samlat svar på vanliga frågor för företag med anledning av covid-19.
https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/bakterier-virus-parasiter-och-mogelsvampar1/coronavirus/foretag

 

Avtalsförhandlingarna inom handeln skjuts fram

Coronautbrottet drabbar handeln hårt. För att kunna lägga full kraft på att stötta svenska företag och deras anställda i det mycket tuffa läge som råder är Handelsanställdas förbund och Svensk Handel överens om att förlänga gällande kollektivavtal till den 31 oktober 2020.

– Handeln drabbas enormt hårt av coronavirusets utbrott. I det ansträngda läge som råder måste vi lägga all kraft på att minska skadeverkningarna på företag och jobb i handeln. Det är ett styrkebesked att vi parter visar ansvar i en utsatt situation, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.

Parterna inom handeln följer industrins agerande och förlänger giltighetstiden för handelns kollektivavtal i sju månader, till den 31 oktober 2020. När avtalsrörelsen återupptas i höst kommer parterna att fortsätta förhandlingarna där de avslutades.

– Det är en styrka i den svenska modellen, att vi som arbetsmarknadens parter kan nå samförstånd när det är nödvändigt. Att tillfällig pausa förhandlingarna är ett sätt för oss att ta ansvar och stötta vår bransch och hela samhället i en svår tid, säger Susanna Gideonsson, Förbundsordförande för Handelsanställdas förbund. 

Den senaste tiden har parterna lagt fullt fokus på att vidta nödvändiga åtgärder för att rädda företag och jobb. Parterna har träffat avtal om kortidspermittering och haft samråd om hur kollektivavtalen ska tillämpas på arbetsplatserna.

 

Svenska Spel inför spel med fullmakt

Svenska Spel inför möjligheten att erbjuda spel via bud. Detta för att ge kunder en möjlighet att spela hos ombud om de av olika skäl är förhindrade att göra det själva. 

Ombudsavtal har uppdaterats med anledning av att AB Svenska Spel och Svenska Spel Sport & Casino inför möjligheten att spela via bud. Med anledning av detta har följande uppdateringar i ombudsavtal gjorts:
- AB Svenska Spel har gjort tillägg i följande paragrafer, Definition, punkterna 4.4.2, 4.5.3 samt 6.1.
- Svenska Spel Sport & Casino AB har gjort tillägg i följande paragrafer, Definition, punkterna 4.4.2, 4.5.3 samt 6.1.
- Uppdaterad version av ombudsavtal hittar man på Ombudsextranätet. De uppdaterade versionerna börjar gälla 2020-05-04, eller omedelbart i de fall du som ombud väljer att redan dessförinnan acceptera fullmakter vid spel eller vinstutbetalning enligt den nya rutinen.
Fullmakt och rutin för fullmaktshantering finns på Ombudsextranätet.
Vid frågor kontakta Ombudssupport och har kunderna frågor,  hänvisa dem till Kundservice.

 

Förberedelse för ansökan om korttidsarbete

Korttidsarbete kan många gånger vara bättre än att varsla och säga upp. Den 7 april öppnar Tillväxtverket för ansökan på tillvaxtverket.se. Här får du tips om hur du förbereder en sådan ansökan. Pengarna kommer inte att ta slut. Alla företag/arbetsgivare som uppfyller kraven om korttidsarbete komer att få stöd, uppger Tillväxtverket.

Se till att du har avtal på plats och att du har räknat ut beloppet du ska söka. Mall för avtal finns här. Det kommer att finnas ett räkneverktyg webbplatsen som hjälper dig att ta fram rätt belopp. Om du har färre än 50 anställda behöver du bifoga uträkningen du fått fram via räkneverktyget. Har du fler än 50 anställda kan du bifoga eget räkneunderlag.

 • Du behöver följande uppgifter när du ska söka:
 • Organisationsnummer (kan skrivas in eller sökas fram i ett sökverktyg i ansökan).
 • Branschkod (SNI-kod, söks fram via ett sökverktyg i ansökan).
 • Bankuppgifter för utbetalning av stödet om du blir beviljad.
 • Kontaktuppgifter.
 • Belopp, period och antal anställda du söker stöd för.

Du kommer även att få svara på ett antal frågor kring din verksamhet och den situation företaget befinner sig i. Frågorna är ja- och nej frågor.

Det är viktigt att alla uppgifter är korrekta. Ta dig tid att kontrollera alla uppgifter en extra gång, innan du skickar in ansökan. En ofullständig ansökan betyder längre handläggningstid.

Tiden som stödet kan omfatta är från och med den 16 mars 2020. Stöd kan beviljas för högst sex månader i följd med möjlighet att ansöka om ytterligare tre månader.

Ansökan görs digitalt via tillvaxtverket.se. Processen består av ett godkännande och därefter beslut om preliminärt stöd. Preliminärt stöd kan utbetalas efter att Tillväxtverket har godkänt och beviljat ansökan.

Efter beviljat preliminärt stöd är arbetsgivaren skyldig att med jämna mellanrum göra en uppföljning med Tillväxtverket för att fastställa slutligt stöd. Instruktioner för det kommer med det preliminära beslutet.

Tillväxtverket meddelar att man kommer att göra sitt yttersta för en skyndsam handläggning. Korrekt ifyllda ansökningar med rätt uppgifter kommer att handläggas snabbare.

Här har man samlat frågor och svar om korttidsarbete.

 

Här är några bra länkar där du kan hålla dig uppdaterad om läget rent allmänt


Krisinformation
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset

Information på andra språk:
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/andra-sprakother-languages

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-pa-olika-sprak/

 

Här kan du läsa de senaste utgåvorna av vårt nyhetsbrev till medlemmar samt av vår tidning där det finns information om coronaläget

VIP vecka 12
VIP vecka 13
VIP vecka 14
Convenience Stores News 26 mars 
Convenience Stores News 8 april
C
onvenience Stores News 22 april

 

 

 

 

  

Convenience Stores Sweden
08 - 505 970 30

c/o Företagarna
106 67 Stockholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Besöksadress: Rådmansgatan 40