För våra medlemmar:

Branschens tidning

En unik tidning

Convenience Stores Sweden äger och ger ut branschtidningen Convenience Stores News som är convenience-branschens ledande tidning som är unik på flera sätt. Det är den enda tidningen som når hela branschen inklusive fast food, och inte bara delar av den. Convenience Stores News är dessutom en icke-kommersiell tidning. När vi säger ledande så menar vi att den har störst upplaga - 15 600 ex (TS-kontroll 2017) . Convenience Stores News har funnits länge och är väl etablerad i branschen.

Vårt syfte med tidningens är att underlätta för verksamheterna i branschen genom att ge dem aktuell information om vad som är aktuellt och vad som är på gång inom de olika områdena vad gäller trender, lagar och regler. Vi påverkar opinionen genom att belysa frågor som kan få stor inverkan på den enskilde handlarens vardag. Vi hoppas också inspirera våra läsare genom att berätta om trender och ge tips på hur de kan ligga i framkant bland annat när det gäller produktval och hur de kan öka sin lönsamhet.

Tidningen ges ut sex gånger per år och är gratis för alla detaljister med verksamhet inom convenience och fast food. Man är alltså inte automatiskt medlem i Convenience Stores Sweden för att man får Convenience Stores News. Har man annan verksamhet inom området (t ex grossist/leverantör/producent), och ändå vill följa med utvecklingen i branschen, så går det bra att prenumerera på tidningen. Mellan de sex tryckta tidningarna ges det från och med 2018, också ut en digital tidning. Denna mejlas ut till registrerade mottagare och finns också att hämta på hemsidan. Anmäl din mejladress om du vill ha den.

Convenience Stores News når hela convenience- och fast food-branschen 

Mottagare av tidningen är samtliga både kedjeanslutna och enskilda handlare inom service-, jour- och närbutiker, kiosker, gatukök, trafik- och bensinbutiker, spel- och tobaksbutiker, frukt-, konfektyr- och videobutiker, gatukök och annan fast food. Branschen servicehandeln inklusive fast food består av cirka 18 000 företag varav ungefär 12 000 är enskilda handlare och 6000 tillhör någon kedja. Tidningen når även leverantörer och myndigheter.

Kategorierna trafikbutik, spel & tobaksbutiker och minilivs omsätter årligen runt 26 miljarder kronor i bara förpackade varor. Av dessa butiker är drygt hälften med i en kedja. Ett av de få sätten att nå övriga butiker är genom  Convenience Stores News, 21 procent av den svenska befolkningen besöker en convenience-buti, varje dag! Branschen är således ett utmärkt skyltfönster för produkter och tjänster, och en marknadsplats för starka varumärken! Vår bransch är en utmärkt miljö för att lansera nyheter i, och väl värd att satsa på.


Upplaga

Convenience Stores News är ansluten till TS som reviderar svenska medier och tillhandahåller mediemarknaden en opartiskt granskad och sammanställd information om upplagor, distribution, annonspriser med mera. TS är en viktig kvalitetsstämpel.

Convenience Stores News upplaga: 15 600 exemplar (TS 2017)


Nyhetsbrevet VIP

Våra medlemmar får kontinuerligt också vårt elektroniska nyhetsbrev VIP. Genom "VIP:en" når vi snabbt våra medlemmar med nyheter och viktig information. Här kan du som medlem ta upp en fråga till diskussion eller dela med dig av information som du tycker är viktig.

Chefredaktör och ansvarig utgivare för Convenience Stores News
Gunilla Pihlblad
070-550 95 20
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Convenience Stores Sweden

c/o Företagarna
106 67 Stockholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Besöksadress: Rådmansgatan 40