För våra medlemmar:

Regeringen ökar incitamenten för tobakssmuggling

Efter att regeringen föreslagit att drastiskt höja både alkohol - och tobaksskatten i vårbudgeten, riktades stark kritik mot förslagen framför allt då höjningarna skulle leda till en ökning av den illegala handeln med varorna.
När den färdiga budgeten idag presenterats har regeringen backat på alkoholskatten, men höjningen för tobaksskatten kvarstår.


- Vi förstår inte regeringens resonemang i denna fråga. Det är uppenbart att den ser sambandet mellan höjda skatter och illegal handel när det gäller alkoholskatten. Dock väljer de att ignorera problematiken med tobaken och därmed försvåra situationen för handeln ytterligare, samtidigt som man uppmuntrar den illegala handeln, säger Bengt Hedlund, vd i Svensk Servicehandel & Fast Food.
Så mycket som var åttonde cigarett som röks i Sverige idag är illegal och för handlarna innebär detta något förenklat att var åttonde kund går förlorad. För staten innebär den olagliga försäljningen 1,5 miljarder i förlorade skatteintäkter årligen.
- Vi förstår regeringens vilja att minska tobakskonsumtionen. Dock kommer inte de skattehöjningar som nu föreslås att ge ett sådant resultat. Snarare kommer det att göra den olagliga tobaken mer tillgänglig vilket i sin tur leder till ökad tillgång på billig tobak som i större utsträckning säljs till minderåriga, säger Bengt Hedlund.
Tobaken är redan hårt beskattad i Sverige och i jämförelse med länder i vår närhet kostar den ibland fyra eller fem gånger mer. Enligt både polisen och Tullverket ligger den organiserade brottsligheten till stor del bakom cigarettsmugglingen i Sverige.
- I stället för att främja den illegala handeln genom höga skattehöjningar skulle vi vilja uppmana regeringen att sätta fokus på att motarbeta densamma. Det skulle gynna både handeln och samhället i stort, avslutar Bengt Hedlund.

Convenience Stores Sweden
08 - 505 970 30

c/o Företagarna
106 67 Stockholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Besöksadress: Rådmansgatan 40