För våra medlemmar:

Cigaretter från tobaksdistributörs konkursbo såldes på nätauktion

Nyligen skickade Svensk Servicehandel & Fast Food ut en folder med information om vilka möjligheter en handlare har för att avgöra om ett paket cigaretter är lagligt eller inte, och när man bör bli misstänksam. Budskapet var att priset egentligen är det enda verktyg som finns för att göra en bedömning.

Strax efter utskicket kom det till vår kännedom att ett parti cigaretter av märket King nyligen sålts, helt lagligt, på en nätauktion av ett konkursbo. Vi måste erkänna att tanken om att det är möjligt att tobak säljs via auktioner på internet till högstbjudande (vilket kan bli väsentligt under skattesatsen) aldrig slagit oss in, och det var alltså en kunskap vi saknade vid tidpunkten för utskicket.

När tobaksdistributör A gick i konkurs i höstas så hamnade deras lager hos en konkursförvaltare. En av konkursförvaltarens uppgifter är att få in så mycket pengar det går till konkursboet genom att bland annat sälja de tillgångar som finns i företaget. I konkursboet fanns då ett parti cigaretter av märket King. Konkursförvaltaren lämnar en deklaration till Skatteverket och begär att få betala skatten på det parti som finns i konkursboet, för att cigaretterna sedan ska kunna säljas vidare. När skatten väl är betald lägger konkursförvaltaren ut partiet på nätauktion till högstbjudande.

Den tobaksdistributör B som köper cigaretterna på auktionen kan då köpa partiet till ett pris under skattesatsen, vilket medför att det även kan säljas vidare till ett pris som understiger skattesatsen. Och det är då helt ok, eftersom det är konkursboet som ska betala skatten vilket det också gjort. Och helt plötsligt finns ett parti cigaretter på marknaden som säljs per paket för mindre än vad skatten egentligen är (35 kronor 2012), och detta är helt lagligt! Då kan ju varken vi eller handlarna använda priset som verktyg, vilket betyder att vi står utan sådant.

Vad säger Skatteverket?

Tina Svensson, sektionschef på Skatteverket, bekräftar att en auktion ägt rum och att det är fullt lagligt. Cigaretterna är från ett konkursbo och anses vara beskattade eftersom skattskyldigheten anses ha inträffat innan konkursförvaltarens omhändertagande av cigaretterna. Därefter kan de säljas av konkursförvaltaren till högstbjudande i en nätauktion, för att få in pengar till konkursboet.

Detta är fullt möjligt att göra och det finns inga begränsningar kring vem som får sälja tobak (som det till exempel finns med alkohol där det är ett detaljhandelsmonopol) så länge punktskatt och moms är betalda. Beträffande uppgifterna i vår informationsfolder så menar Tina Svensson att det generellt sett är en bra rekommendation, men att det i just detta specifika fall med partiet cigaretter från King inte stämmer.

Hon säger att det är bra att branschorganisationen går ut med denna typ av information, och att den situation som uppstått med de billigare men helt lagliga cigaretterna och nätauktionen inte är någon önskvärd situation. Det kunde dock inte hanterats annorlunda utifrån det regelverk som finns idag.

När vi påpekar den enskilde handlarens dilemma med att se skillnad på vad som är lagligt och olagligt, och att prisverktyget sätts ur spel när liknande saker som auktionen händer, förstår Tina Svensson detta mycket väl. Hon understryker dock vikten av att handlare alltid ska se till att få en faktura vid tobaksinköpen, där det framgår att punktskatten på cigaretterna är betald.

Vi påstod i vår informationsbroschyr att skatten på ett 20-pack cigaretter var 35 kronor för 2012, men Tina Svensson säger att riktmärket nog till och med är lite högre än så baserat på följande fakta och uträkning:

Skatt på ett 20-pack cigaretter är 1,40 kronor per cigarett + 1 % på högsta priset + moms. Alltså:

1,40 kronor x 20 = 28 kronor

1 % på 55 kronor = 55 öre

Totalt: 28,55 kronor

Moms tillkommer med 25 %

28,55 kronor x 1,25 = 35, 69 kronor, det vill säga runt 36 kronor per paket.

Convenience Stores Sweden

c/o Företagarna
106 67 Stockholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Besöksadress: Rådmansgatan 40