För våra medlemmar:

KALLELSE OCH INBJUDAN: Stämma och årsmöten i Göteborg

ClarionHotelPost 450

Årets stämma hålls på Clarion Hotel Post i Göteborg, vilket innebär att bara boendet är en upplevelse. Datum är 20 maj och även om kallelsen gäller förtroendevalda så är alla medlemmar välkomna att delta på såväl stämman som kvällens middag.

Programmet:
Från 14.00 serveras fika
15.00 – 17.00 hålls stämman
17.00 hålls årsmöten i regionföreningarna Öst, Väst och Mitt
19.00 serveras middagen

Förtroendevalda får ersättning för resa och boende enligt gällande regler. Övriga står själva för resa och boende men bjuds på middagen.

Vi har reserverat ett antal rum och är tacksamma för bokningar så snart som möjligt. Kom gärna in med en preliminär bokning. Absolut senaste dag är den 15 maj. Anmälan gör du till:
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
08-505 930 36

Stämmoärenden enligt § 11, Stadgar för Spel & Servicehandlarnas Riksförbund/Svensk
Servicehandel & Fast Food. I tillägg till dessa har styrelsen beslutat ta upp följande ärenden:

• Motionsrätt har ansluten regionförening och dess styrelse. Medlem kan väcka motion endera genom sin regionföreningsstyrelse eller genom riksförbundets styrelse. Motion ska vara insänd till riksförbundets kansli senast fyra veckor före den dag då stämman samlas, således senast den 22 april.
• Regionförening har rätt att utse en stämmoledamot för varje påbörjat 50-tal aktiva medlemmar.
• Val av stämmoledamöter ska inrapporteras från varje regionförening till förbundets kansli senast två veckor före stämman, således senast den 6 maj.
• Valberedningens förslag ska sändas till riksförbundets kansli senast fyra veckor före den dag då stämman samlas, alltså senast den 22 april, och utsändas till stämmoledamöterna tillsammans med övriga stämmohandlingar.

Varmt välkommen önskar förbundsstyrelsen!

Convenience Stores Sweden

c/o Företagarna
106 67 Stockholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Besöksadress: Rådmansgatan 40