För våra medlemmar:

Nu måste vi få svar om spelfrågan!

Varför får inte Svenska Spel konkurrera på lika villkor med de internetbaserade företagen? Av vilken orsak dröjer spelpropositionen?
Detta är frågor som Svensk Servicehandel & Fast Food i april ställde till Finansdepartementet på Svenska Spels bolagsstämma i Visby. Samma frågor har skickats till finansmarknadsminister Peter Norman som ytterst ansvarar för frågan.

Det står still i spelfrågan sedan de två spelutredningarna presenterats 2006 och 2009. Propositionen skulle vara klar senast maj 2010 men alltså ingen proposition om ny lag ännu...
Samtidigt så tillåts inte Svenska Spel (och ATG) att förändra återbetalningar eller lansera nya produkter. Detta påverkar ombuden negativt.

I december 2010 lämnade Svenska Spel in ansökningar till Finansdepartementet om förändrade och förlängda speltillstånd. Ansökningarna har på de flesta punkter avslagits med motiveringen att spelpropositionen bör inväntas. Tillståndet har förlängts med ett år vilket är det brukliga, och villkoren för speltillståndet har inte behandlats genomgående utan de villkor som gällt tidigare har beslutats fortsatt gälla. I väntan på proposition om ny lagstiftning.

Av Svenska Spels försäljning går 83 procent av spelen via ombud och 17 procent via Internet. Servicehandeln representerar i försäljningsvärde cirka två tredjedelar av den totala försäljningen via ombud. Rollen som ombud innebär alltså att man i praktiken är Svenska Spels och ATG:s säljkanal och ansikte mot konsumenten. Tillsammans är det 6 800 ombud som berörs av att spelpropositionen inte blir färdig. Av de 6 800 ombuden så är 615 ensamma ombud på sin ort och 253 av ombuden ligger på platser som klassas som glesbygd.

I dag handlar omreglerings- och tillväxtdiskussionen nästan uteslutande om spelet som sker via internet, om hur det kan skapa arbetstillfällen, skatteintäkter och pengar till idrotten. Vi hävdar att denna diskussion måste nyanseras väsentligt då faktum är att den ojämförligt största delen av spelmarknaden sker i fysisk miljö ute i servicehandeln – hos tobakshandlare, i livsmedelsbutiker och på bensinstationer.

Många menar att det är Svenska Spel och ATG som har konkurrensfördelar på spelmarknaden genom att det bara är de som har tillstånd att anordna spel. Vi menar att det är tvärtom. Svenska Spel och ATG missgynnas eftersom de har regler att följa som kraftigt begränsar deras handlingsutrymme. Övriga spelaktörer som verkar på den oreglerade internetmarknaden har inga sådana regler att ta hänsyn till. De kan därmed ha helt andra, och fördelaktigare, regler vilka lockar spelare att spela hos dem istället för hos Svenska Spel och ATG. Spelarna går således till spelaktörerna på internet och inte till ombuden, våra medlemmar.

Detta innebär att ombuden tappar kunder och merförsäljning, vilken är den de i huvudsak tjänar sina pengar på. Den provision som betalas av Svenska Spel och ATG är för låg för att i sig själv göra att verksamheten går runt för det enskilda ombudet. Dessutom så innebär ombudskapet en rad kostnader. Idag är ersättningen till ombuden mellan 3 och 8 procent beroende på spelprodukt. Ersättningen har varit oförändrad under nästan 25 år. Situationen idag är dock helt annorlunda än för 25 år sedan. Mer än 20 procent av ombuden byter ägare eller försvinner varje år. Ålderskontroller, kontanthanteringssystem, säkerhetssystem, öppettider och ob-tillägg ställer högre krav på ombuden och kostar betydligt mer pengar. Hyror och löner har stigit med 40 procent på 15 år.

Spelaktörerna som verkar på internet har inga lagar och regler att rätta sig efter och verkar på en helt oreglerad marknad. De behöver inte ta hänsyn till högsta vinstutdelning, antal vinstnivåer eller olika spelformer (vilket Svenska Spel och ATG måste). De behöver inte heller ta social skyddshänsyn eller spelansvar. Vidare är företagen registrerade utomlands och vinsten hamnar i utländska privata företag utan insyn och utan att någon skatt betalas i Sverige. De tjänar stora pengar och gör reklam för sina spelsajter i TV och tidningar trots att det inte är tillåtet.

Detta är vad vi frågat Finansdepartementet:
1. Av vilken/vilka orsaker dröjer spelpropositionen?
2. Varför får inte Svenska Spel konkurrera på lika villkor med de internetbaserade företagen?
3. Vi gör den bedömningen att de förändrade villkor som Svenska Spel ansökt om inte ens beaktats i detalj av Finansdepartementet, utan att fattat beslut bara omfattar tidigare villkor rakt av. Stämmer detta?
4. Varför får inte Svenska Spel sina förändrade spelvillkor beviljade i avvaktan på spelpropositionen istället för avslagna?
5. I vilket annat sammanhang tillåter regeringen verksamheter som omsätter miljarder att bedrivas mot de svenska konsumenterna utan beskattning?

BENGT HEDLUND
Vd Svensk Servicehandel & Fast Food

Convenience Stores Sweden
08 - 505 970 30

c/o Företagarna
106 67 Stockholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Besöksadress: Rådmansgatan 40