Corona och Convenience - frågor och svar just till dig

feline corona virus 4926201 1920

 

Vi vet att många har det riktigt tufft där ute just nu. Att man kämpar på för att hålla verksamheterna i gång, att man har många frågor. Här har vi sammanfattat en del information som berör dig som företagare och vår egen bransch.

Allra viktigast är kanske att veta hur man går tillväga för att kunna ta del av ekonomisk hjälp från myndigheterna. Men det är också viktigt att du vet mer konkret hur du ska jobba för att begränsa smittspridning, hur du ska förhålla dig till den allmänna arbetsrätten och om du har någon försäkring som du kan ha nytta av.

Regeringen har ju presenterat åtgärder för att mildra de ekonomiska effekterna av virusutbrottet. Beslut kommer att tas den 19 mars och alla detaljer är inte klara. De nya reglerna föreslås börja gälla den 7 april, men kan tillämpas retroaktivt från 1 januari.

 

Anstånd med att betala in skatt och arbetsgivaravgifter


Företag kan vänta med att betala in skatt till staten. I praktiken blir det ett slags lån från staten till bolagen. Regeringens budskap är att alla företag som behöver det ska få anstånd, så länge de inte har stora skatteskulder redan eller missköter sin ekonomi.

Förslaget kommer att börja gälla den 7 april, men kan tillämpas retroaktivt från och med den 1 januari i år. Företag som har betalat in skatt på sitt skattekonto i  januari-mars kan alltså få skatten återbetald från Skatteverket.


Kostar det något?
Ja men regeringen skriver inte specifikt vad kostnaden blir på sin sajt.

Hur ansöker jag?
Via en blankett som du hittar på Skatteverkets sajt. Här är Skatteverkets senaste information – per 16 mars – länk till själva ansökan hittar du i botten på den sidan.

 

Nya regler för korttidspermittering

Regeringen inför ett nytt system för korttidspermittering – ett sätt för företag att minska sina personalkostnader utan att säga upp anställda.


Vad innebär det?
En anställd kan gå ner till exempelvis 40 procents arbetstid – men ändå behålla cirka 90 procent av lönen.
Samtidigt kan företaget minska sin lönekostnad för medarbetaren med ungefär hälften.
Staten kliver in och betalar hälften av kostnaden.


Vem får använda det?

Regeringens budskap i skrivande stund är att alla företag som behöver det ska få möjlighet att utnyttja detta.


Hur ansöker jag om det?
Tillväxtverket ansvarar för att ta emot och bedöma ansökningarna. Möjligheten kommer att öppnas upp den 7 april, och då kommer företag kunna ansöka retroaktivt från och med den 16 mars. Här finns information: https://tillvaxtverket.se/finansiering/for-foretag.html

 

Staten tar över sjuklöneansvaret


Regeringen låter företag slippa betala sjuklön under våren.


Vad innebär det?
Enligt regeringens förslag ska staten ta hela kostnaden för sjuklön under april och maj månad 2020, så att företagen slipper det. Sjuklön för de första 14 sjukdagarna betalas alltså av staten, inte av företagen. Som bekant är karensdagen redan slopad, därav att dag 1 också räknas in.


Gäller det även för mig som företagare?
Om du driver ditt företag som aktiebolag omfattas du precis som andra anställda i bolaget, om du blir sjuk. Om du driver en enskild firma gäller delvis andra regler som du kan läsa om här.


Hur mycket kan jag spara?
Du sparar hela kostnaden för sjuklön.


När börjar det gälla?
Det gäller under april och maj 2020.

 

Kan man fortsätta sälja ”öppna livsmedel”?

Ska man fortsätta sälja lösgodis, kakor och bullar? Hur länge kan viruset överleva på dessa öppna livsmedel?

Enligt vad myndigheterna och forskarna säger hittills så är inte livsmedel och icke levande material den primära smittvägen. Samtidigt bör man vidta försiktighetsåtgärder som att upprätthålla god handhygien, att täcka livsmedel med lock eller plast etc.
   
Imorgon kan det dock vara andra direktiv som gäller, så var uppmärksam.

 

Ingår det något i min företagsförsäkring?


I den företagsförsäkring som du genom ditt medlemskap i CSS kan teckna via Adekvat/Svedea finns två försäkringstillägg kopplade till epedemier. OBS att det är just tillägg.1. Ersättning om myndigheterna beordrar en stängning av butiken, typ som i Italien. Ej speciellt sannolikt att det händer i Sverige. Flera av våra medlemmar har dock detta tillägget.

2. Ersättning om du själv blir sjuk (din personal är redan hemma och är sjuka) så att du måste stänga butiken.


Epidemiavbrottsförsäkringen ersätter enbart smitta på det egna försäkringsstället eller om myndigheterna stänger ner det specifika stället. Det innebär t ex att det måste finnas smitta i din butik och att myndigheten därför stänger din butik. Försäkringen gäller inte om myndigheten stänger alla butiker i ett område utan att först ha konstaterat att det finns smitta i butikerna.


Man kan inte kan teckna försäkring enligt ovanstående och att den gäller dagen efter. Utan om man tecknar nu så har man en viss kvalificeringstid. Kan dock vara intressant ändå om spridningen ger sig i maj men får en ny topp i november.

  
 

Om anställda på grund av oro inte vill komma till jobbet och inte kan arbeta hemifrån, vad gäller då?


Arbetstagare är, trots oro, skyldiga att infinna sig på arbetsplatsen om arbetsgivaren bedömer att så ska ske. Arbetsgivaren har dock en skyldighet enligt arbetsmiljölagen att tillhandahålla en ”tillräckligt bra” arbetsmiljö, vidta åtgärder för att minska smittspridningen på arbetsplatsen och till exempel förskjuta arbetstiden för att arbetstagare ska kunna undvika rusningstid i kollektivtrafiken.

Om arbetsgivaren vill tillmötesgå arbetstagarens önskan om att få stanna hemma kan arbetsgivaren lägga ut semester eller bevilja tjänstledighet utan lön. I extrema fall kan oron vara så allvarlig att den utgör en sjukdom som faktiskt påverkar arbetsförmågan negativt. Då blir reglerna om sjuklön tillämpliga.  

 

Hur du som arbetsgivare ska agera

https://conveniencestores.se/tidningsartiklar/1424-hur-arbetsgivare-kan-hantera-smittsamma-sjukdomar-i-sin-verksamhet?utm_campaign=cmp_1498405&utm_medium=email&utm_source=getanewsletter

 

Så stoppar du smittan på jobbet

https://www.foretagarna.se/nyheter/riks/2020/januari/sa-stoppar-du-virussmittan-pa-jobbet/

 

Följ aktuell information från myndigheter

Arbetsgivarverket:
https://www.arbetsgivarverket.se/nyheter--press/nyhetsbrev/arbetsgivarverket-informerar/2020/fragor-och-svar-om-corona-viruset-i-samband-med-resor/

Folkhälsomyndigheten:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Skapad

Convenience Stores Sweden

08 - 505 970 30Kontakt

    Pressrum    |    Nyhetsarkiv    |   Rapporter och länkar |  Convenience Stores Index 

Convenience Stores Sweden AB  |  Artillerigatan 6, 1 tr  |  114 51 Stockholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.