Så kan du slippa hyreskostnaden

I regeringens stödpaket för småföretagare som presenterades i går, ingår möjligheten att få hyran nedsatt. Det förutsätter då att man själv förhandlar ner hyran med sin hyresvärd. Då ersätter staten med hälften av hyresnedsättningen.

Vår samarbetspartner, advokat Dan-Michael Sagell, berättar här hur man kan använda sig av den så kallade force majeure-klausulen. Han råder er att omedelbart kontakta era hyresvärdar för att träffa en överenskommelse

 

Det finns en allmän kontraktsrättslig princip som kallas för force majeure. Det finns ingen svensk lag som definierar vad force majeure egentligen är, men en force majeure-klausul förekommer ofta i många standardavtal, och brukar då kallas för händelser som befriar en avtalspart från att fullgöra en avtalsförpliktelse utan att då begå avtalsbrott. Det gäller exempelvis sådana avtalsförpliktelser som att leverera en vara på ett visst bestämt leveransdatum, eller att betala en hyra på förfallodagen.

Vad är då force majeure? Nuförtiden anses det vara ett hinder som ligger utanför avtalspartens kontroll och som inte hade skäligen kunnat förutses när avtalet ingicks, och som avtalsparten inte anses skäligen kunnat undvika eller övervinna genom egna åtgärder.

Händelser som idag brukar räknas som typiska force majeure-händelser är krig, naturkatastrofer, strejk, brand, upplopp och exportförbud. Hit brukar också räknas lagbud och myndighetsåtgärder. Det handlar således om extraordinära händelser som ligger utanför avtalspartens kontroll och som inte kunnat förutses när avtalet skrevs under, och som avtalsparten inte kunnat undvika eller övervinna genom egna åtgärder.

Den nu pågående corona-epidemin med restriktioner och påbud från regeringen och myndigheterna som hindrar eller försvårar för människor (kunderna) att handla i butiker och äta på restauranger med likviditetsbrist som en direkt följd för berörda näringsidkare, kan anses vara force majeure – en extraordinär händelse - som befriar dessa näringsidkare från att betala förfallna hyror för andra kvartalet 2020, utan att drabbas av dröjsmålsränta eller hävning av hyreskontraktet från hyresvärdens sida.


Rådet är att berörda näringsidkare omedelbart tar kontakt med sina respektive hyresvärdar
mot bakgrund av den nu föreliggande force majeure-händelsen, för att träffa överenskommelse om hyresbetalningen för andra kvartalet och för eventuellt det tredje kvartalet i år. Det gäller också att kontakta leverantörer som väntar på att få betalningar i närtid för sina gjorda leveranser. 

Det ska observeras att så snart som nuvarande force majeure-händelse försvinner så återgår hyresavtalen och leverantörskontrakten att på nytt gälla fullt ut, även retroaktivt eftersom lokalen liksom levererade varor, har använts under denna tid.


DAN-MICHAEL SAGELL

 Som medlem har du möjlighet att utan kostnad konsultera Dan-Michael Sagell per telefon. Kontaktuppgifterna finner du på medlemssidorna under Juridisk rådgivning/Affärsjuridik. Tänk på att du måste vara inloggad (den första sex siffrorna i ditt organisationsnummer).

Övriga kan kontakta honom via mejl: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

  • Skapad

Convenience Stores Sweden

08 - 505 970 30Kontakt

    Pressrum    |    Nyhetsarkiv    |   Rapporter och länkar |  Convenience Stores Index 

c/o Företagarna | 106 67 Stockholm  |  Besöksadress: Rådmansgatan 40
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.