Skip to main content

Försäljningen i convenience-handeln minskade igen

Convenience-handeln minskade även under det fjärde kvartalet 2020. Tillväxten för marknaden var negativ under hela året, totalt blev det ett minus på 6,6 procent. Detta enligt Convenience Stores Index Q4  Q4 2020. 

Under årets första kvartal lång minskningen på 2 procent för att inte oväntat dippa rejält under kvartal 2, minus 11,6 mättes då upp. Tredje kvartalet blev betydligt mera positivt, med en minskning på endast 3,3 procent. Inte heller oväntat sjönk försäljningen under årets sista månader. Närmare bestämt med 8,6 procent.

Bengt Hedlund, vd i Convenience Stores Sweden, ser 2020 års siffror som en väntad effekt av pandemin.

Visserligen är det ett av de sämsta åren någonsin i branschen och tyvärr vände det inte under kvartal 4 som vi hade hoppats. Covid-19 slog lika hårt under senare delen av hösten som när utbrottet kom i våras.

Jämfört med många andra branscher är convenience ändå inte lika drabbat, konstaterar Bengt Hedlund.

- Nu kan vi bara se framåt, vilket vi också gör. För oss som för alla andra, hänger det på att vaccineringen fortskrider enligt plan och att både vi och våra kunder håller i och håller ut.

 pdfRapport Convenience Stores Index Q4 2020.pdf

 

Convenience Stores Index (från början Servicehandelsindex) började mätas i maj 2008. Tillväxttalen som presenteras i rapporten avser jämförbara butiksenheter jämfört med samma period föregående år. Siffrorna avser total försäljning exklusive omsättning för spelverksamhet, monetära tjänster och dylikt. 

Underlag för indexet är några av de största aktörerna inom convenience-handeln. Tillsammans är dessa aktörer så stora att siffrorna kan betraktas som representativa för de större aktörerna inom branschen.

  • Skapad