För våra medlemmar:

Swedish Match överklagar Patent- och marknadsdomstolens dom

Patent- och marknadsdomstolen dömer Swedish Match att betala närmare 38 miljoner kronor i böter för missbruk av dominerande ställning. De får dessutom stå för sina egna rättegångskostnader på omkring tio miljoner kronor. Domen kommer att överklagas och nedan förklarar man sin inställning. I direkt anslutning kommer också JTI:s kommentar till domen.

Under 2012 påbörjade Swedish Match ett arbete med ett lättöverskådligt etikettsystem i de snuskylar som Swedish Match äger men som kostnadsfritt lånas ut till återförsäljare av snus.

Syftet med etikettsystemet var att underlätta för återförsäljare och konsumenter att få överblick över sortimentet i kylarna och hitta rätt bland produkterna, på samma sätt som är fallet för övriga konsumentprodukter i handeln. Swedish Match utformade en etikettmall med utrymme för varumärke, smak, format och pris, med avsikten att såväl Swedish Match som de andra snusleverantörerna vars snus säljs i Swedish Match kylar skulle använda mallen. Swedish Match avsikt var att butikerna själva fick välja om de skulle använda etiketterna eller inte.

Flera internationella cigarettbolag som också säljer snus vände sig till Konkurrensverket med klagomål mot etikettsystemet. Konkurrensverket genomförde därefter en utredning och valde 2014 att lämna in en stämningsansökan mot Swedish Match vid Stockholms tingsrätt (nuvarande Patent- och marknadsdomstolen). Konkurrensverket hävdade att etikettsystemet inneburit en överträdelse av konkurrensreglerna och yrkade att Swedish Match skulle betala konkurrensskadeavgift.

Swedish Match har hela tiden kraftfullt tillbakavisat anklagelserna. Etikettsystemet har enligt Swedish Match uppfattning inte påverkat eller kunnat påverka konkurrensen på den svenska snusmarknaden och varken kunder eller konsumenter har lidit någon skada.

Patent- och marknadsdomstolen meddelade i veckan dom i målet. Domstolen anser att Swedish Match har agerat i strid med konkurrensreglerna när etikettsystemet togs fram och implementerades och döms att betala knappt 38 miljoner kronor i konkurrensskadeavgift. Detta trots att domstolen konstaterat att etikettsystemet inte hade någon faktisk effekt på marknaden.

– Vi delar inte domstolens bedömning och avser att överklaga till Patent- och marknadsöverdomstolen. Man ska komma ihåg att målet i allt väsentligt handlar om huruvida Swedish Match haft rätt att sätta upp riktlinjer för etiketter i storleken 73,5 x 39 mm i sina egna kylar. Standardiserade etiketter är praxis för nära nog samtliga kategorier i handeln, säger Swedish Match chefsjurist Marie Louise Heiman.

– Vår ambition har varit att skapa ett lättöverskådligt system som underlättar för våra återförsäljare och konsumenter att få en överblick över ett brett sortiment i våra kylar och som samtidigt säkerställer att den mycket strikta tobakslagstiftningen efterlevs i kylarna. Vi har noterat att konkurrerande företags skyltning på och i våra kylar utmanar rådande lagstiftning och vi anser att det ligger i såväl Swedish Match som i våra kunders intresse att övriga tillverkare inte använder sig av material i våra kylar som utmanar gällande lagstiftning. Det skadar hela vår kategori, avslutar Marie-Louise Heiman.

JTI Sweden: En viktig seger för svenska snusare

- Den här domen är väldigt viktig för svenska snusare. Rättvis konkurrens resulterar i bättre produkter till lägre priser, vilket i slutändan framförallt gynnar konsumenterna. Swedish Match försökte stoppa priskommunikation på marknaden med sin strategi ”Burning Platform”, samtidigt som JTI Sweden visade att hög kvalitet inte behöver kosta skjortan, berättar Jonas Björnum, snusansvarig på JTI Sweden.

Sommaren 2012 kontaktade JTI Sweden och två andra aktörer Konkurrensverket för att ifrågasätta Swedish Matchs planer på att bestämma utformningen av etiketter i bolagets snuskylar. Interna dokument som hittades under Konkurrensverkets utredning avslöjade att agerandet var en del av en hemlig strategi med det interna arbetsnamnet ”Burning Platform”, vars syfte var att stoppa priskommunikation till konsumenter. Konkurrensverket drev frågan vidare och stämde Swedish Match vid Patent- och marknadsdomstolen.

- Under flera år har Swedish Match tappat marknadsandelar, en utveckling den tidigare monopolisten försökte stoppa med oschysta konkurrensmedel. Domen är alltså en seger för svenska snusare och skickar en tydlig signal; fortsättningsvis måste även Swedish Match hålla sig till marknadens spelregler, säger Mikael Rydkvist, chefsjurist på JTI Sweden.

Redan i början av 2013 drog Swedish Match tillbaka sina krav på marknaden, men det dröjde till den 8 februari 2017 innan Patent- och marknadsdomstolen presenterade sin slutliga dom och klargjorde att Swedish Matchs agerande utgör ett missbruk av dominerande ställning i strid med konkurrenslagen.

- P å JTI Sweden ser vi detta som en klar seger för både oss och konsumenterna. Vår snusfabrik i Vårgårda ställer höga krav på sin produktion, men lyckas ändå tillverka snus av hög kvalitet till en bra kostnad. Trots det hade det varit svårt för vårt LD-snus att bli så pass populärt på kort tid, om vi inte hade kunnat kommunicera med konsumenterna ute i butik. Nu ser vi fram emot kommande satsningar, avslutar Jonas Björnum.

Konkurrensverkets uttalande om domen finns att läsa här . Mer om målet och ”Burning Platform” finns att läsa i Patent- och marknadsdomstolens dom med målnummer PMT 16822-14.

Convenience Stores Sweden

c/o Företagarna
106 67 Stockholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Besöksadress: Rådmansgatan 40