För våra medlemmar:

Om oss

bild hemsidan storre


Branschen vi idag kallar convenience har varit i förändring i över 100 år och har en fantastisk anpassnings- och förändringsförmåga. 

Convenience-branschen omsätter årligen cirka 30 miljarder kronor i bara varor. Cirka 60 % av den omsättningen finns hos kedjor/profilerade butiker. Convenience-butiken är ett skyltfönster för produkter gentemot konsumenterna, och en marknadsplats för starka varumärken. Det är en utmärkt miljö för att lansera nyheter, och en bransch väl värd att satsa på, vilket vi gemensamt nu också gör.

Vi för din talan i stort som smått

Convenience Stores Sweden är en branschorganisation och en ideell förening. Vi ägs av våra medlemmar och arbetar för handelns och den enskilde företagarens bästa. Det har vi gjort i över 100 år. Vi är inget fackförbund. Vi har inget krav på oss att gå med vinst, därför kan vi göra vår röst hörd i många sammanhang för servicehandelns och handlarens bästa. Vi kan påverka myndigheter och leverantörer på ett sätt som ett kommersiellt företag eller en kedja inte kan.

Som företagare ställs du inför problem och möjligheter som är specifika för just din bransch. Då hjälper det att ha en bundsförvant, någon som förstår din vardag. Som ensam företagare är det svårt att påverka i de stora frågorna. Men om man är fler som står bakom samma budskap blir det betydligt lättare. Vi bevakar dina intressen och gör allt för att skapa bättre förutsättningar för dig som butiksägare och företagare. Dessutom informerar vi dig om allt som vi tror att du kan ha nytta av.

2012 bildade kedjor, grossister och branschorganisationer en gemensam grupp, Convenience Stores Sweden, för att aktivt arbeta med frågor som bidrar till branschens fortsatta utveckling såväl som en ökad omsättning.

Bli medlem!

Vi brinner för våra medlemmar, branschen och dess hjärtefrågor. Vi menar att du, företagare i branschen, behöver oss likaväl som vi behöver dig. Ditt stöd och ditt medlemskap gör att vi kan fortsätta vårt arbete. Bli medlem hos oss inte bara för att du kan spara pengar på våra förmåner, utan också för att stödja det arbete som vi gör för branschens, och dina, villkor.

Vi ägnar oss också åt att skapa ett skyddsnät för dig och dina anhöriga. Vi har förhandlat fram bra avtal när det gäller kortinlösen, försäkringar, frakt och säkerhet. Som medlem har du också rabatt på storköks- och fast food-utrustning, el och kassaregister och vi subventionerar utbildningar. Du har tillgång till vår säkerhetschef och våra jurister. Du utnyttjar givetvis bara de förmåner du vill och har nytta av. Stöd oss i vårt arbete för branschen, och för dig som företagare.

Exempel på vad vårt arbete bidragit till

  • Vi har förhindrat ett riksdagsbeslut om exponeringsförbud för tobak, något som skulle blivit kostsamt för handlarna.
  • Bättre villkor och ökad säkerhet för de företagare som säljer spel och lotter arbetar vi med kontinuerligt.
  • Vi har bidragit till att avgifterna för kortinlösen har sänkts genom att teckna ett av marknadens lägsta kortinlösenavtal.
  • Vi drev utvecklingen som ledde till avskaffandet av den statliga subventionen för lågpriscigaretter.
  • Vi är med i Riksbankens Kontanthanteringsråd och har bland annat bidragit till att 50-öringen tagits bort.
  • Tillsammans med Livsmedelsverket har vi tagit fram branschriktlinjen Säker mat i Servicehandeln som underlättar hygien- och egenkontrollarbetet i branschen. Den rekommenderas nu av kommunernas livsmedelsinspektörer.
  • Vi arbetar som en av få organisationer med att öka medvetenheten kring smuggelcigaretter både bland handlare och allmänhet. Den som handlar med eller köper smuggelcigaretter stödjer samtidigt den organiserade brottsligheten.
  • Vi arbetar för att få politiker att se att rånrisken i branschen är ett samhällsproblem, och inte bara ett ansvar för den enskilde handlaren.
  • Vi lyfter viktiga frågor genom att vara med i organisationer som Butikerna samt Företagarnas handelssektion.
  • Vi har arbetat hårt med att försöka förhindra att det politiska förslaget om slutna kontanthanteringssystem skulle bli lag. Nu har beslut fattats i frågan och vi arbetar vidare med att begränsa omfattingen av detta förslag och kommer vara med och påverka i diskussionerna.

Fyll i din medlemsansökan här ›

Vi har varit nära våra medlemmar i över ett sekel

svensk servicehandel fast food

2008 fyllde vi 100 år. Men vad var det då som fick pionjärerna i branschen att gå samman den där gången för över hundra år sedan? Som alltid handlade behovet om att gemensamt hävda sig och skapa bättre förutsättningar för sin verksamhet. Den bransch som man idag benämner "servicehandel och fast food" var från början flera olika branscher.

1908 var det tobakshandlare som agerade. De upplevde en mördande konkurrens när gatuförsäljare dumpade priserna på tobaken. Enda utvägen var att solidariskt lova varandra att hålla gemensamma priser. Man bildade därför Sveriges Tobakshandlares Riksförbund.

1914 infördes tobaksmonopolet med statlig tillverkning och reglerad försäljning.

1937 klubbade riksdagen igenom en lag som innebar att kioskhandlarna bara fick sälja tobak fram till klockan 18.00. Kioskägarna ilsknade emellertid till och samlades i Stockholm och bildade Sveriges Kioskidkares Riksförbund.

branschorganisation svensk servicehandel fast food

Vi flyttar oss fram till tiden för andra världskriget som för Sveriges del bland annat innebar ransonering. För varma korv-gubbar blev det kärva tider. Köttet ransonerades och kupongkorven var både sällsynt och svårsåld. Läget var desperat, korvhandeln höll på att gå i stå då nattflanörerna blev allt färre. Det blev så dags för det tredje förbundet i raden att göra enad front mot myndigheterna och så var Sveriges Korvhandlares Riksförbund ett faktum 1943.

Nu hade servicehandeln tre starka förbund som på olika sätt kom att ge branschen nytt anseende och mindre myndighetsförbud till kundkretsens stora glädje. Efter flera fusioner och namnbyten gick tobakshandlare, kioskägare och korvhandlare samman 2001 till förbundet som idag heter Convenience Stores Sweden.

2008 firade därmed branschorganisationen Svensk Servicehandel & Fast Food sitt 100-årsjubileum med att bland annat göra en film som speglar utvecklingen över tid. En berättelse om en svunnen tid, men samtidigt en betraktelse av såväl nutid som framtid.

Convenience Stores Sweden

c/o Företagarna
106 67 Stockholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Besöksadress: Rådmansgatan 40