Skip to main content

Svensk Servicehandel & Fast Food anordnar kampanjdag mot smuggeltobak

Den 31 maj uppmärksammar världshälsoorganisationen WHO tobaken genom en internationell kampanjdag. Branschorganisationen Svensk Servicehandel & Fast Food har i samband med initiativet startat en kampanj för att sätta fokus på den utbredda problematiken med illegal tobak i samhället under namnet ”World No Illegal Tobacco Day”.

– När man pratar om tobak kan man inte bara prata om nya förbud utan man måste också se till all den tobak som säljs utanför regelverket och se till att befintliga lagar faktiskt efterlevs, säger Bengt Hedlund, vd på Svensk Servicehandel & Fast Food.

De höga priserna på tobak i kombination med öppna gränser leder till att det idag på marknaden finns ett stort utbud av olagliga insmugglade cigaretter. Dessa säljs öppet i butiker samt av ligor över hela Sverige. Så mycket som var 8:e cigarett som röks i Sverige idag är illegal och för våra medlemmar innebär detta något förenklat att var 8:e kund går förlorad. För staten innebär den olagliga försäljningen 1,5 miljarder i förlorade skatteintäkter årligen.

– Våra medlemmars situation är svår och att tvingas konkurrera med olagliga produkter påverkar inte enbart intäkterna utan även säkerheten, säger Bengt.

Enligt både polisen och tullverket ligger den organiserade brottsligheten till stor del bakom cigarettsmugglingen i Sverige. Att handla illegal tobak betyder alltså att man är med och direkt finansierar den organiserade brottsligheten som kan kopplas samman med trafficking, narkotikasmuggling och vapenhandel.

– Det är också viktigt att göra konsumenten varsamma om vad det innebär för dem personligen att handla illegal tobak. Polisen har rapporterat att man i dessa produkter har hittat avföring från möss samt spår av asbest, säger Bengt Hedlund.

– När tobaken nu uppmärksammas den 31 maj är det viktigt att sätta fokus på den illegala tobaken. Statens folkhälsoarbete, handeln och samhället i stort förblir de stora förlorarna så länge den illegala tobaken får flöda fritt.

För närmare information, kontakta Bengt Hedlund:
08-505 970 31, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.