Skip to main content

Exponeringsförbud mot tobak strider mot EUs frihandelsprincip

Det norska exponeringsförbudet mot tobak som infördes 2010 har fått mycket kritik från handeln och lagstiftningen har också prövats i EFTA-domstolen för att avgöra om lagstiftningen strider mot EUs frihandelsprinciper.

I slutet av sommaren kom domen från EFTA-domstolen och norska ABC-nyheterna rapporterar att beslutet betyder att tobaken kan bli synlig i Norge igen. Enligt ABC säger domen att det norska förbudet mot att ha synliga tobaksvaror i butik är ett handelshinder.

- Detta är en fråga vi har följt då exponeringsförbudet har diskuterats även i Sverige och vi har varit oroade för effekten på handeln av ett sådant förbud, säger Bengt Hedlund, vd i Svensk Servicehandel & Fast Food. I Sverige har frågan om att införa ett exponeringsförbud diskuterats i riksdagen men hittills har Sverige valt att säga nej till att införa en sådan reglering.

Svensk Servicehandel & Fast Food har publicerat två rapporter om frågan, baserade på internationella erfarenheter där det framkommer att förbudet skulle ha en negativ effekt för handeln, öka den illegala handeln med tobak och inte leda minskad tobakskonsumtion.

- Principen måste vara att man får visa tillåtna varor. Därför är det bra att det nu även finns ett klart besked från EFTA som stämmer med grunden i frihandelsprincipen och säger att förbudet faktiskt är ett handelshinder. Vi hoppas nu att Norge väljer att se över sitt beslut och att den svenska regeringen tar till sig av domen och fortsätter att säga nej till den typen av regleringar, avslutar Bengt Hedlund.

Länk till ABC-nyheterna:
http://www.abcnyheter.no/nyheter/110912/tobakksgigant-vant-fram-mot-helse-norge