Vår syn på de nya reglerna kring tobak

Convenience Stores Sweden har tidigare kommenterat innebörden av den nya tobakslagen. Framför allt gällande införande av tillståndsplikt för att sälja tobaksvaror och vad vi uppfattar som oklarheter kring det utvidgade rökförbudet vid entréer till butiker.


I grunden är det positivt att det införs en licens för att sälja tobak eftersom det rimligtvis ökar kontrollen och försvårar för hanteringen med illegal tobak. Allt sammantaget är det något som gynnar convenience-handlarna.

Det finns emellertid fortfarande en del oklarheter kring hur kommuner kommer att tillämpa det nya tillståndsförfarandet gentemot handlare som vill fortsätta sälja tobaksvaror. Det gäller framför allt avgiftsfrågan och de nya tillsynsuppgifterna, samt vikten av att säkra en rättvis och konkurrensneutral likabehandling av handlare över landet. Här är det angeläget att såväl Folkhälsomyndigheten som andra berörda myndigheter snabbt kommunicerar sina vägledningar.

Det gäller även för det nya rökförbudet och hur det berör näringsidkare med relation till betalande kunder. Frågan har fått stort utrymme i medierna under senare tid och det är inte konstigt. Olika tolkningsbud har kommit från olika håll. Länsstyrelsen i Stockholm har gått så långt att den uppmanade gäster och kunder att anmäla näringsidkare till kommunen om rökförbudet inte efterlevs. Exemplet kan likna anstiftan till angiveri. Men det visar också hur besvärlig den nya tobakslagen kan komma att bli om inte ansvariga kan bringa klarhet i gränsdragningar och hur upprätthållande av rökförbud kan påverka förhållandet till kommunens tillståndshantering och eventuella vitesförelägganden.

Till exempel vilar ansvaret för att upprätthålla rökförbudet utanför butikers och serveringsställens entréområde på den som disponerar området för vilket tillståndet gäller. Men hur långt därutöver och i vilken grad det också gäller för trottoarer och allmänna platser är inte klart. Inte heller vilka möjligheter ansvariga har att tillse att rökförbudet efterlevs trots skyltning och tillsägelser.

Av denna anledning har Convenience Stores Sweden beställt en undersökning som riktar sitt fokus på hur restaurangägare runt om i landet, likt convenience-handlarna, uppfattar de nya tillsynsregler för kommuner och myndigheter som träder i kraft 1 juli 2019.


Convenience Stores Sweden

08 - 505 970 30Kontakt

    Pressrum    |    Nyhetsarkiv    |   Rapporter och länkar |  Convenience Stores Index 

Convenience Stores Sweden AB  |  Artillerigatan 6, 1 tr  |  114 51 Stockholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.