Skip to main content

400:e Pressbyrån - en mycket speciell sådan

bandet klippt

Slussen i Stockholm är en enda stor byggarbetsplats och ska så förbli några år till. Men servicen till de 140 000 resenärerna som passerar varje dag måste ändå fungera.
Det kommer den nu delvis att göra med hjälp av den nyinvigda Pressbyrån som dessutom blev den 400:e när bandet klipptes den 27 maj.

Den nya byggnaden, för övrigt en mobil sådan, är komplett med kontor och lager och mäter 65 kvadratmeter. Här finns allt, inklusive satsningen på mat och självtagningskassa. Att den är mobil förklarar Patrik Kimling, etablerare på Reitan Convenience Sweden, så här:

- Vi vet inte exakt hur det kommer att se ut 2024 då hela Slussen-projektet ska vara klart. Därför måste vi vara flexibla och kunna flytta den under resans gång om vi måste. Att vi över huvud taget kunnat få till stånd en butik här, är möjligt tack vare vårt mycket fina samarbete med Trafikförvaltningen Stockholms stad.

patrik

Patrik Kimling

Den 400:e Pressbyråns är nu placerad nere vid Saltsjöbanan där också busstrafiken utgår från. Man räknar med 140 000 resenärer per dygn. Under högtrafik avgår det en buss var tjugonde sekund.

Köpmannen Maria Eriksson har sedan tidigare en annan speciell butik, nämligen den lilla uppe vid själva tunnelbanan. Där har man byggt om från lucka till butik för att mer kunna tillgodose det stora servicebehovet.

- Maria är rätt köpman att driva de här butikerna. Det kräver så mycket mer tack vare de stora kundströmmarna och de små ytorna. Personalen och kassalösningarna måste vara effektiva och flexibla och logistiken måste fungera, säger Ann-Christine Winkvist Eriksson, regionchef.

Maria själv verkar glad och avslappnad mitt i öppningsceremoni-bestyren. Hon berättar att det är både roligt och utmanande att jobba vid Slussen och passar i förbifarten på att bjuda byggarbetarna som huserar intill, på fika.

- Ni har alltid kaffe och bulle för 15 kronor hos mig säger hon.

maria med byggarbetare

Köpmannen Maria Eriksson med några av de många blivande stamkunderna.


På tal om kassalösningar så ska Reitans nya mobila sådan, komma på plats inom kort. Det innebär att man kommer att kunna jobba aktivt med försäljning även utanför butiken där det även ska bli en liten servering.

Maria berättar vidare att man öppnar klockan 6 på vardagarna (7 på helgerna) och stänger 23.30.

- Vi får prova oss fram.

Omsättningen i den lilla butiken uppe vid t-banan är 33 miljoner. I den nya räknar man med 15 miljoner. Hur de båda enheterna kommer att påverka varandra återstår att se. Personalstyrkan är fem heltider om man slår ihop de anställda och det är dubbelbemanning hela tiden.

Patrik Kimling är både stolt och glad när han ser vd Mariette Kristenson klippa bandet tillsammans med VD Mariette Kristenson, Ann-Christine och distriktschef Malin Westin.

- Det här är en mycket viktig etablering för framtiden, säger han.

Text och foto: GUNILLA PIHLBLAD