Skip to main content

Reglera inte bort oss!

Rapportpres

I medlemsbutiken Normans Tobak i Vasastan i Stockholm presenterade Svensk Servicehandel & Fast Foods vd Bengt Hedlund i går förbundets rapport "Reglera inte bort oss". På plats fanns inbjudna riksdagspolitiker, representanter från stora intresseorganisationer, journalister och butiksägaren Benny Mameghani. Ämnet för dagen var hotande regleringar och en historisk tillbakablick på branschens utsatthet.

Ända sedan starten har den svenska servicehandeln stött på motstånd i form av ibland orimliga regleringar. Exemplen är många på hur servicehandeln har fått betala priset för politiska ambitioner och projekt. Regleringarna har haft olika syften och orsak men gemensamt är att de försvårat situationen för våra handlare och lett till att butiker tvingats lägga ner.

Servicehandeln har en lång tradition i Sverige och rörelsen började växa fram redan under 1890-talet. Sedan dess har mycket hänt, men grunden för försäljningen förblir densamma: tobak, snabbmat, konfektyr och lektyr. På senare år har även spel blivit en viktig del av servicehandeln.

- Servicehandeln finns idag över hela landet och fyller en viktig funktion i samhället, inte minst på mindre orter där avstånden till stora matbutiker och större serviceinrättningar kan vara mycket långa, säger Bengt Hedlund.

Även idag finns tendenser till att försöka reglera handeln ytterligare. Ett sådant exempel är den fortsatta diskussionen om införandet av ett förbud att exponera en hel produktkategori, tobaken.

- Vi vet genom bland annat internationella erfarenheter och svenska undersökningar att en sådan reglering skulle slå hårt mot handeln och troligtvis leda till att butiker tvingas lägga ner, därför har vi också motsatt oss detta, förklarar Bengt Hedlund.

Föreningen Tobaksfakta, som förespråkar exponeringsförbud, uppgav i somras att tobaksbutikerna minskat sedan 2000 och deras slutsats är att dessa butiker självmant håller på att försvinna och därför inte behöver tas i beaktning när ny lagstiftning utfärdas. Detta överensstämmer inte med de uppgifter Svensk Servicehandel & Fast Food har, varför organisationen själv har genomfört en undersökning utifrån SCBs databas. Den presenteras i rapporten "Reglera inte bort oss".

- Då det nu framkommer argument och åsikter om att vår bransch inte längre fyller en funktion i samhället och därmed kan regleras bort vill vi med denna rapport visa på verkligheten och åter ifrågasätta varför ideologiskt tvivelaktiga projekt ska ske på handelns och våra kunders bekostnad, avslutar Bengt Hedlund.

Här kan du ladda hem själva rapporten: Rapport_Reglera_inte_bort_oss.pdf