Skip to main content

Convenience Stores Index Q4 - liten ökning avslutade convenience-året

Convenience-handelns tillväxt ökade med 0,6 procent under sista kvartalet 2019. Totalt sett blev det en liten minskning för hela året, - 0,2 procent.

Convenience Stores Sweden och HUI Research mäter försäljningsutvecklingen inom convenience-handeln genom rapporten Convenience Stores Index.

Året avslutas alltså med positiv tillväxt, närmare bestämt med 0,6 procent. Sett till helåret så hade marknaden positiv tillväxt under två kvartal. Totalt summeras tillväxten under 2019 till -0,2 procent.

- 2019 blev ett i stort sett bra år. Branschen tappade 0,2 % jämfört med 2018 som var ett fantastiskt år med bästa sommaren i mannaminne. Det vi förlorade 2019 under kvartal 2 och 3 tog vi ingen under kvartal 1 och 4, säger Bengt Hedlund, vd Convenience Stores Sweden.

Convenience Stores Index (från början Servicehandelsindex) började mätas i maj 2008. Tillväxttalen som presenteras i rapporten avser jämförbara butiksenheter jämfört med samma period föregående år. Siffrorna avser total försäljning exklusive omsättning för spelverksamhet, monetära tjänster och dylikt. 

Underlag för indexet är några av de största aktörerna inom convenience-handeln. Tillsammans är dessa aktörer så stora att sifforna kan betraktas som representativa för de större aktörerna inom branschen.