Skip to main content

Premiär i Almedalen för Svensk Servicehandel & Fast Food

Almedalsveckan i Visby har alltmer kommit att bli ett viktigt forum för alla som vill väcka frågor och skapa debatt. I år hade svensk Servicehandel & Fast Food möjlighet att ta upp två viktiga frågor för medlemmarna och handeln: OB-tilläggen och problemet med cigarettsmuggling.

Det är tack vare Butikernas medlemskap i Företagarna som förbundet nu kan delta i ett sammanhang där frågorna marknadsförs och lyfts fram på ett etablerat sätt. Företagarna har en egen lokal mitt i centrala Visby och där har man program och seminarier under hela veckan. Fredagen hade man i år gjort till ”Branschförbundens dag” och på eftermiddagen var rubrikerna ”Modernisera OB-tilläggen” samt ”Cigarettsmuggling – en lönsam industri”.

- Vi är mycket nöjda med såväl panelernas sammansättning som antalet åhörare och inte minst de debatter som följde, säger Bengt Hedlund, vd i både Svensk Servicehandel & Fast Food och Butikerna.

- Enligt Företagarna så hade snittet under veckans tidigare seminarier hamnat på 20 åhörare. Vi hade 35 på det första och 55 på det andra.

Att OB-tilläggens utformning och omfattning är ett problem i handeln råder ingen tvekan om. Varken före eller efter seminariet. Liksom att något måste göras åt saken. Men frågan är: Vad kan man göra? Och vem ska göra det?

- Tanken var god en gång i tiden. Arbete på obekväma tider ska självklart ersättas. Däremot är OB-tilläggen omoderna och dåligt anpassade för strukturen inom handeln idag, säger Bengt Hedlund som menar att den typiska helgarbetaren är en skolungdom.

- Utan lika mycket ansvar eller erfarenhet som ordinarie personal kan helgarbetaren på två dagar tjäna lika mycket som en ordinarie anställd gör under en hel vecka.

Modernare regler som fördelar ut dagens tillägg på ett annat sätt skulle göra systemet mera rättvist och medföra minskad ungdomsarbetslöshet, högre lön för ordinarie personal samtidigt som fler arbetsgivare säkert skulle teckna kollektivavtal och fler bli medlemmar i facket. En sorts win-win-situation som alla skulle tjäna på.

I panelen deltog även Lena Hedö från Leksaksbranschen och Företagarnas chefsekonom Lars Jagrén. Bland åhörarna fanns flera representanter för Handels och enligt Bengt Hedlund diskuterades ämnet i en positiv anda även efter seminariets slut.

Det andra seminariet handlade om en av Sveriges mest lönsamma industrier. Vill man tjäna stora skattefria pengar snabbt med låg risk att hamna i trubbel så ska man satsa på att börja smuggla cigaretter!

Panelen bestod förutom Bengt Hedlund av Per Hortlund, analytiker på HUI, Tommy Lindström, fd chef för Rikskriminalen och kommentator i TV-programmet Efterlyst samt riksdagsmannen Carl-Oskar Bohlin (M) som är suppleant i justitieutskottet. I publiken fanns människor från såväl handeln som KRIS (Kriminellas rätt i samhället) och tobaksmotståndare.

Per Hortlund kunde visa en alldeles nygjord undersökning om omfattningen av cigarettsmugglingen. Synen på smuggelcigaretter skiljer sig från andra olagliga varor som narkotika och alkohol. 45 procent av svenskarna tycker att det helt okej att köpa svarta cigaretter.

- Så mycket som var nionde cigarett som röks i Sverige idag är illegal vilket innebär 1,3 miljarder i förlorade skatteintäkter årligen. Vinsterna för smugglarna är betydligt högre, i en vanlig 40 fots-container får det plats cirka 11 miljoner cigaretter vilket innebär att en insmugglad container ger en vinst på 11 miljoner kronor, sa Bengt Hedlund som menar att påföljderna knappast avskräcker.

- Blir man påkommen väntar sex månaders fängelsestraff.

Tommy Lindström bekräftade att verksamheten med smuggelcigaretter pågår professionellt och att alla som handlar med dem stödjer den organiserade brottsligheten.

- Det är en näringsverksamhet som är kriminell men som lever i den vita marknaden. Och det är svårt att helt blir av med problemet eftersom skatterna gör att det finns en efterfrågan.

Såväl panel som åhörare var eniga om att man måste minska incitamenten för smuggling, det vill säga komma till rätta med de bakomliggande faktorerna. Carl-Oskar Bohlin menade att man inom regering och riksdag jobbar med frågan och Bengt Hedlund uttryckte en önskan om hjälp från alla håll med opinionsbildningen.

- Vi måste få både konsumenter, handlare och beslutsfattare att inse vidden av problemet.

Författare: GUNILLA PIHLBLAD