Skip to main content

Har myndigheterna rätt fokus på spel- och tobakslicenserna?

Om de spelbolag som inte har licens fortsätter att agera vid sidan av de tillåtna. Om butiker som inte har tillstånd att sälja tobak, ändå gör det. Har myndigheterna då verkligen rätt fokus på hur man följer upp de nya lagar som riksdag och regering stiftat?
- Risken är att de som gör rätt tappar förtroendet, säger Bengt Hedlund, vd i Convenience Stores Sweden.

- Vi ser det tyvärr hela tiden och Bengt Hedlund menar att det handlar om en att man missat kanaliseringen.

- De spelbolag som har licens är med rätta oroliga. Varför ska de betala stora summor när andra bolag ändå bara verkar kunna köra på utan tillstånd? Samma sak gäller med tobakslicenserna. Därför anser vi att såväl Spelmyndigheten som kommunerna och Polisen ska lägga tid på att åtgärda de bolag som inte sköter sig.

Om det fortsätter så här finns det en risk att hela idén som ligger bakom de nya lagarna om spel och tobak faller platt.

- Vi vilja inte ha aggressiv spelreklam förmedlad av bolag som inte gör rätt för sig. Och vi vill inte att det ska säljas illegal tobak. Däremot vill vi att seriösa handlare ska kunna leva på att göra affärer enligt gällande regler, säger Bengt Hedlund som också befarar att ett angiverisystem kan uppmuntras.

- Vi har tyvärr fått signaler om att myndigheter uppmanar butiker att anmäla dem som inte sköter sig. Det tycker vi är att lämpa över jobbet på någon annan.

Det är viktigt att spelbolag som inte betalar licens och/eller inte rättar sig efter reglerna om reklam, stängs av. Likaså att de tobaksförsäljare som inte har licens/tillstånd, får sina rättmätiga straff.

- Exakt hur det sedan görs är myndigheternas sak, avslutar Bengt Hedlund.