Skip to main content

Nytt banbrytande försäkringsupplägg med marknadens lägsta premier

Försäkringen består av två delar: Bas 1 som ingår i medlemsavgiften. Bas 2 med en prisgaranti på minst 15 procent lägre premie än marknaden erbjuder. Dessutom en fond som jämnar ut premierna efter år med skador. Detta är ett helt unikt erbjudande till alla som är medlemmar i Svensk Servicehandel & Fast Food.

Nytt banbrytande försäkringsupplägg med marknadens lägsta premier
Försäkringen består av två delar: Bas 1 som ingår i medlemsavgiften. Bas 2 med en prisgaranti på minst 15 procent lägre premie än marknaden erbjuder. Dessutom en fond som jämnar ut premierna efter år med skador. Detta är ett helt unikt erbjudande till alla som är medlemmar i Svensk
Servicehandel & Fast Food.

Att försäkra sitt företag på ett täckande och prisvärt sätt är en av de viktigaste ekonomiska frågorna för en butiks- eller restaurangägare. Många upplever att premierna är höga, att man inte får alla risker tillgodosedda eller att det till och med är omöjligt att hitta en vettig anpassad försäkring på marknaden. Tyvärr leder detta till att alltför många i vår bransch är helt oförsäkrade.

Svensk Servicehandel & Fast Food har under många år haft en medlemsförmån där man kunnat teckna en företagsförsäkring. På senare år har dock premierna skenat iväg för många medlemmar på grund av mycket skador hos ett fåtal medlemmar. Det är inget bra upplägg
då de allra flesta är skadefria.

Nu har samarbetsorganisationen Butikerna tagit fram en betydligt bättre lösninggenom försäkringsmäklaren Adekvat Försäkrings koncept ”Summa”. Denna garanterar låga premier och omfattar dessutom en kostnadsfri basförsäkring. Försäkringen är placerad hos Svedea
Specialförsäkring.

- Upplägget är helt unikt och vi har lyckats med detta genom att minimera riskerna för försäkringsbolaget. Butikerna består av 10 branschorganisationer som tillsammans har cirka 5000 medlemmar och på så vis sprider vi riskerna mellan olika typer av handel - lägre risker ger lägre premier, sägerBengt Hedlund, vd i både Butikerna ochSvensk Servicehandel & Fast Food.

Prisgarantin på minst 15 % lägre premie än marknaden erbjuder, gäller alla som varit skadefria minst fem år. Det innebär alltså att den skadefrie slipper få höjd premie för att ett fåtal medlemmar haft många skador. Det är dock inga stora höjningar, jämfört med prisgarantin, som vi pratar om för de som inte varit skadefria. Istället föreslår försäkringsbolaget olika åtgärder beroende på vilken typ av skada man
råkat ut för.

Dessutom kan man få ytterligare lägre premie om man uppfyller vissa säkerhetskrav. Vilka dessa säkerhetskrav är kommer att definieras i början av september i samarbete mellan vår säkerhetschef och försäkringsbolaget.

I det nya försäkringsavtalet ingår också en utjämningsfond där ett visst överskott placeras varje år. Fonden utnyttjas under år när det blir mer skador för att hålla ner premierna för våra medlemmar.

- Det här är den största och bästa nyheten för våra medlemmar sedan vi fick vårt banbrytande kortavtal för cirka fem år sedan, säger Bengt Hedlund som menar att alla företagare inom servicehandel och fast food har vinster att hämta genom att teckna den nya försäkringen. Man kan helt enkelt inte få en lägre premie.

Butikerna Bas 1 OBS! Krävs för att vara komplett försäkrad Ingår i medlemsavgiften
• Allmänt ansvar samt produktansvar
• Krisförsäkring
• Överfallsförsäkring
• Kundolycksfallsförsäkring

Butikerna Bas 2
• Egendom
• Avbrott
• Rättsskydd

Tillägg företag
• Fastighetsförsäkring
• Tjänsteresaförsäkring
• Epedemiavbrottsförsäkring
• Ansvar ren förmögenhetsskada (spel)
• Vd- och styrelseansvarsförsäkring
• Sjukavbrottsförsäkring
• Transportförsäkring
• Motorfordonsförsäkring

Tillägg civil
• Villa/hemförsäkring
• Fritidshusförsäkring
• Båtförsäkring
• Bilförsäkring


För mer information och intresseanmälan:
Klicka här:http://www.svedea.se/ssf