Skip to main content

Gör Sverige rökfritt!

Idag träder förbudet mot mentolcigarretter i kraft och då kommer 110 000 människor, en femtedel av alla rökare i Sverige, att stå inför ett val om vad de ska göra i stället. Sverige har idag lägst andel rökare i Europa. Inget land har så få människor som blir drabbade av lungcancer som vi.

- Tyvärr görs det få insatser för att på riktigt göra skillnad i utvecklingen framåt, säger Bengt Hedlund, vd i Convenience Stores Sweden.

Till skillnad från bland annat Norge och i hög grad Storbritannien, där man sedan flera år har ett omfattande och officiellt sanktionerat program för skadereducering av rökning, har Sverige och landets myndigheter inte engagerat sig i skadereducering.

Med den lag som träder i kraft idag blir mentolcigarretter förbjudna i Sverige och hela EU, enligt EU:s tobaksdirektiv.

- Vårt enkla råd till alla som röker mentolcigaretter är att sluta röka och se detta som en chans att bli rökfria. Men vi vet att alla inte kommer att göra det. Handlare borde då kunna berätta för kunderna att det finns rökfria alternativ med mentol som är mindre farliga, säger Bengt Hedlund och nämner att snus, e-cigaretter och uppvärmd tobak, till exempel Iqos, fortfarande kommer att finnas med mentol efter den 20 maj.

- Sverige skulle med start idag kunna ta ett stort steg på vägen för att bli rökfritt, men då måste regeringen agera omgående.