Skip to main content

Korttidsarbete upphör vid årsskiftet

Förordningen om stöd för korttidsarbete upphör vid årsskiftet. Det är därför hög tid att börja planera eventuella uppsägningar.

Många företag som har använt stöd för korttidsarbete riskerar nu att hamna i ett svårt dilemma. Vid årsskiftet upphör den förordning som företag har använt sig av för att överleva detta år. Sedan i mars 2020 är det över 87 000 företag som ansökt om stöd för korttidsstöd och drygt 550 000 arbetstagare har omfattats. Än är krisen inte över för många företag och nu börjar alternativen ta slut. Vi kan nog inte räkna med fler stödpaket från regeringens håll eller att de ändrar i förordningen, utan nu måste företagen börja fatt obekväma beslut.

I många branscher finns fortfarande restriktioner och begränsningar som till exempel i besöksnäringen, turismnäringen och i eventbranschen. Företagen kan inte ordna större evenemang pga restriktioner i hur många som får träffas bland annat. Inom handeln finna visserligen inte sådana begränsningar men den ”fysiska handeln” eller butikshandeln har länge brottats med vikande kundunderlag och pandemin har skyndat på den processen. Många specialbutiker har i år haft kraftiga omsättningstapp och inte återhämtat sig riktigt än. Frågan är om årets julhandel kan rädda de företagen. Vi ser redan nu förändrade kundmönster och pandemin är inte över än.


Detta innebär att nu är det hög tid att börja planera verksamheten efter nyår. Årsskiften kan tänkas vara långt borta men faktum är att ser du som företagare att din verksamhet inte är uppe och igång i en omfattning som innan pandemin är det dags att börja planera.


När förordningen om korttidsstöd upphör ska dina anställda senast återgå till sin anställning med full lön. Och du som företag hamnar i en karenstid om 24 månader innan du eventuellt kan ansöka om ytterligare stöd för korttidsarbete. Detta innebär att även om du under våren 2021 skulle behöva använda korttidsstöd så kommer du enligt de uppgifter vi har från regeringen inte kunna göra det.

Förordningen upphör och den ordinarie lagstiftningen om korttidsstöd kan inte användas på grund av karenstiden. Du måste därför nu börja planera för det värsta, dvs att du måste säga upp arbetstagare på grund av arbetsbrist. Beroende på hur lång uppsägningstid dina anställda har, och som kan variera beroende på anställningstid, kan det ta längre tid än du tänkt innan du per definition har sänkt dina personalkostnader.


Du måste förhandla med facket/facken innan du säger upp någon anställd. Har du inte kollektivavtal eller hängavtal kan det innebära att du måste förhandla med flera olika fackförbund. I regel får du räkna med minst två till fyra veckor innan förhandlingarna är klara. Efter det kan du genomföra uppsägningarna och då börjar uppsägningstiden att löpa. Den är som kortast en månad för en tillsvidareanställd och kan vara så lång som sex månader för dem som varit anställda tio år eller mer. Detta innebär att i bästa fall kan du genomföra uppsägningarna i slutet av oktober. Om du börjar nu och om ingen anställd har längre uppsägningstid än två månader, kan du vara i kostnadsfas vid årsskiftet vad gäller personalkostnader. 

Inget roligt beslut men det kan vara nödvändigt för att ditt företag ska överleva.

LISE-LOTTE ARGULANDER
Jurist och specialist på arbetsrätt inom Företagarna