Skip to main content

Besök i ”verkligheten” med politiker

bada i butik

Bengt Hedlund (till höger) besökte tillsammans med kd-politikern Camilla Brodin (i mitten) convenience-butiker.


I dessa coronatider är det många av oss som pressas av det ovissa. För vissa butiker går det mycket bra, men andra har förlorat kunder och omsättning. Convenience Stores Swedens vd Bengt Hedlund tog med sig riksdagsledamoten Camilla Brodin (KD) till Solna och Sundbyberg för att visa hur vardagen ser ut för våra medlemmar.

Camilla Brodin var nyfiken på vilka utmaningar våra handlare står inför. Bengt Hedlund förklarade hur viktig branschen är för samhället:
- Kom ihåg att detta är inte bara ett ”serviceutbud” som ger snabbmat och livsmedel. Butikerna ger arbete till dem som bor här, ofta unga människor som i sina första jobb får mycket ansvar. Men ändå viktigare, butiken är en samlingsplats i kvarteret. Folk möts, snabbt eller över en kaffe. Hur länge spelar ingen roll, men det är här i butiken det sker och det skapar ett värde.

Bengt förklarade också hur branschen ständigt är i förändring, och att nya utmaningar uppstår.

- Ny teknologi, nya handelsmönster, nya krav från både myndigheter och konsument, gör att försäljarna aldrig står stilla. Hela tiden måste man tänka nytt – och det är roligt!

med politikern


De besökte fyra butiker. Camilla Brodin ställde många frågor till butikssäljarna. Samtalen var långa och trevliga, men samtidigt präglades de av stundens allvar.

Bengt Hedlund:
- När människorna inte åker tunnelbana säger det sig självt att kunderna blir färre för dem som finns vid trafikknutpunkter. Men det som är frustrerande är att inte myndigheten kan bistå med mer stöd för servicenäringen. Vi ber inte om pengar, men att få driva vår verksamhet utan att byråkrater saboterar. De flesta butikerna har tagit ned cigaretterna och ersatt dem med IQOS. Men istället för att ge försäljarna en klapp på axeln för att framhäva mindre farliga produkter, så finns det de som vill ta ner skyltarna. De är inte pålästa om vad produkten är och hur bra den är för folkhälsan.


Bengt Hedlund och Camilla Brodin bestämde sig för att mötas igen.
- Vi borde diskutera hur myndigheterna kan uppmuntra handel, inte reglera den i ruiner. När man ska bestämma en ny ANDT– strategi borde man fokusera på skadereduktion, inte gamla regleringar anpassade för gamla produkter. Ge incitament till de nya mindre farliga produkterna, bättre reglering och mindre skatt, avslutar Bengt Hedlund.

GUNILLA PIHLBLAD