Skip to main content

Convenience Stores Index Q3: Försäljningen på väg mot gamla nivåer

Convenience-handelns försäljning minskade även under tredje kvartalet när man jämför med föregående år. Något annat var heller inte att vänta. Men minskningen har i allra högsta grad stannat av.

Försäljningen minskade bara med 3,3 procent under kvartal 3. Att jämföras med minus 11,6 procent under det förra.

Bengt Hedlund, vd i Convenience Stores Sweden beskriver det tredje kvartalets försäljningsutveckling som en vändning mot gamla nivåer.

- Minus 3,3 procent jämfört med samma kvartal förra året får ses som helt ok. De som fortfarande drar ner försäljningsutvecklingen är butiker som ligger nära kontorsarbetsplatser och resecentrum som fortfarande går dåligt. Detta beroende på att många jobbar hemifrån och reser mindre.

 pdfq3_2020.pdf