Skip to main content

Omsättningsstödet förlängs

Omsättningsstödet till enskilda näringsidkare och omsättningsstödet till handelsbolag förlängs för perioden januari och februari 2021.


Regeringen har kommunicerat ytterligare restriktioner för att minska smittspridningen. För att rädda jobb och företag förlängs omsättningsstödet till enskilda näringsidkare för perioden januari och februari 2021. Även det aviserade stödet som riktar sig till handelsbolag, inklusive kommanditbolag, med minst en fysisk delägare kommer att förlängas på motsvarande sätt. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Omsättningsstödet till enskilda näringsidkare infördes i november i år och omfattar perioden mars – juli. Det har tidigare meddelats att stödet förlängs året ut. Omsättningsstöd är ett direktstöd baserat på omsättningstapp. Syftet är att göra det möjligt för företag att överbrygga den akuta krisen till följd av covid-19-pandemin.

Omsättningsstödet förlängs nu för perioden januari och februari 2021. Stödet riktar sig till enskilda näringsidkare som har tappat minst 30 procent av omsättningen under januari och februari 2021 jämfört med samma period 2019.

Om omsättningstappet överstiger denna nivå kan den enskilda näringsidkaren få ersättning med 75 procent av omsättningstappet och som mest 48 000 kronor för den nya stödperioden. Stödet kan sökas av enskilda näringsidkare vars omsättning översteg 180 000 kr för 2019.

Regeringen har tidigare aviserat att ett omsättningsstöd till handelsbolag, inklusive kommanditbolag, med minst en fysisk delägare ska införas. Även det stödet kommer att förlängas på motsvarande sätt som omsättningsstödet till enskilda näringsidkare. Stödet till handelsbolag utformas med utgångspunkt i reglerna för omsättningsstödet för enskilda näringsidkare.

Här kan du se hur du ansöker.