Skip to main content

Omställningsstödet förstärks för små företag

Företag som tappar en stor del av sin omsättning under i perioderna november-december och januari-februari kommer kunna få upp till 90 procent av sina fasta kostnader ersatta genom omställningsstödet. Detta är en högre nivå jämfört med vad regeringen tidigare har meddelat och förstärkningen sker till följd av ökade restriktioner.

Den förstärkta nivån på 90 procent ska gälla under perioderna november-december samt januari-februari och kan användas av företag som har färre än 50 anställda och som inte har en balansomslutning eller omsättning som överstiger cirka 100 miljoner kronor per år (10 miljoner euro).

För större företag är subventionsgraden fortsatt 70 procent.

Förslaget att förlänga stödet för november-december 2020 har lämnades till riksdagen i en extra ändringsbudget den 12 januari. Den andra delen av förlängningen, som alltså omfattar perioden januari-februari 2021, kommer lämnas i en annan extra ändringsbudget.

Att omställningsstödet ska förlängas till och med februari 2021 har regeringen meddelat tidigare.

Förlängningen och förstärkningen av stödet kräver ett statsstödgodkännande av EU-kommissionen.