Skip to main content

Convenience Stores Index Q3 202: Stark återhämtning av försäljningen

skarmavbild 2021 10 19 kl. 10.03.49


Redan under förra kvartalet kom vändningen. Nu bekräftas trendbrottet då försäljningen under tredje kvartalet ökade med 4,2 procent.

Efter kvartal 2 var tillväxten i branschen positiv, om än med en mindre ökning, och man såg med tillförsikt fram emot kvartal 3.

- Äntligen vänder vår bransch starkt uppåt. Återhämtningen under tredje kvartalet är stark och nu hoppas vi att försäljningen håller i, säger Bengt Hedlund, vd Convenience Stores Sweden och gläds med hela branschen åt de fina siffrorna

 

Utvecklingen sett över de fyra senaste kvartalen är -2,0 procent, jämfört med föregående fyra kvartal. Hittills i år är utvecklingen 0,2 procent.

- Återhämtningen fortsätter med positiv tillväxt för andra kvartalet i rad, säger Bengt Hedlund.


Här kan du hämta/läsa rapporten samt få mer info om CSI.