Ett rökfritt Sverige, vad händer sen?

pmi kvadrat

Tobias Andersson Ungsvenskarna, Réka Tolnai CUF, Erik Engstrand MUF, Ulrika Karlsson M, Claude Guiron PMI och Marie Söderqvist, moderator.


Ett samtal om skademinimering och dagens tobaksstrategi mellan representanter för riksdagen och Philip Morris, sändes digitalt i måndags. Samtalet följdes av debatt mellan företrädare för partiernas ungdomsförbund.

 

Idag finns en bred samsyn kring att Sverige senast 2025 ska vara rökfritt – ett mål som vi är på väg att nå. Trots en enighet om målet saknas enighet om vägen dit. I riksdagen finns en tydlig majoritet för skademinimering som princip inom tobaksområdet, där man menar att hänsyn bör tas till olika nikotin- och tobaksprodukters varierade skadeverkningar. På denna grund avslogs regeringens ANDTS-strategi, då den ansågs sakna sådana viktiga strategier och åtgärder.

Och hur ser tobaksstrategin ut efter 2025, när vi nått målet om färre än fem procent dagligrökare? Detta är frågor PMI ville samtala om med nuvarande och framtida makthavare . Tyvärr hade representanter för några ungdomsförbund (S, V, MP) valt att inte delta. LUF och KDU lämnade återbud på grund av sjukdom. Det ska också inflikas att A non smoking generation mejlat till deltagarna och menat att de inte borde ställa upp i ett sådant här sammanhang.


Gäster hos moderatorn Marie Söderqvist var:
Ulrika Karlsson, Riksdagsledamot (M)
Claude Guiron, Nordisk vetenskapsdirektör Philip Morris AB
Réka Tolnai, Förbundsordförande CUF
Tobias Andersson, Talesperson Ungsvenskarna
Erik Engstrand, Förste vice förbundsordförande MUF


Claude Guiron inledde med att poängtera att man verkligen vill sluta sälja vanliga cigaretter om man kan få marknadsföra e-cigaretter och heat not burn-produkter.

- VI vill erbjuda alla som vill sluta röka vetenskapligt testade alternativ. Men hur lång tid ska det ta? Vi anser att det är möjligt inom en tioårsperiod under förutsättning att alla hjälps år. Politiken har ett ansvar, kommer man att lyckas?

Ulrika Karlsson menade att det var en kittlande tanke och tyckte att man bör vara mer tillåtande gällande de mindre skadliga produkterna än man är idag.

Är tobaken en het fråga i ungdomsförbunden?

Samtliga närvarande representanter var eniga. Frågan är ”halvljummen” och samtidigt lite laddad. Narkotikan är det stora och viktiga.

- Det är mycket som är farligt men man kan inte detaljreglera allting, sa Erik Engstrand.
- Vi tycker det är bra att ett beslut kommer från industrin och att politiken ska främja. Det är viktigt att människor får fatta sina egna beslut, sa Réka Tolnai.
- Skattenivåerna är ett bra instrument, tyckte Tobias Andersson.

Alla var överens om att det är bra att det tas fram mer hälsosamma produkter. Marie Söderqvist tyckte det var intressant att ungdomarna tänker annorlunda då många äldre politiker har en striktare hållning. Ulrika Karlsson höll med och menade att man måste basera beslut på vetenskap och fakta, och fokusera på det som är bevisligen skadligt.


Man diskuterade också snuset och EU-regleringen. Även här var man rörande överens. Ulrika Karlsson sade sig stå upp för en politik som inte vill förbjuda snus. Réka Tolnai jämförde med socker som ju också är farligt men som ingen vill förbjuda.

- Det är en konstig inställning bland politiker, att man inte vill se vad som är farligt på ett vetenskapligt sätt. Vi borde vara stolta över det svenska snuset som har gjort oss till världsledande när det gäller minskad rökning.


Så till den sammanfattande frågan. Hur ska man få marknadsöra dessa produkter?

Ja återigen menade ungdomsförbundens representanter att de inte tror på förbud och att det är viktigt att man får lyfta fram de mindre skadliga alternativen. Men man påpekade också att det är svåra gränsdragningar.

I Storbritannien har man ju gjort ett undantag och gått all in för att kunna marknadsföra harm reduction-produkter. Kan det blir så i Sverige? Det hoppas ungdomsförbunden och menar att ingen har ju missat att det är dåligt att röka. Därför bör man få information om alternativ.

Avslutande kommentarer från samtliga deltagare på frågan om vad som kommer att hända nu.

Erik Engstrand: - Vi kommer fortsätta driva framför allt snusfrågan.
Réka Alnai: Snuset måste bli tillgängligt i hela Norden.
Tobias Andersson: Vi fortsätter på den inslagna vägen.
Ulrika Karlsson: - Jag önskar att vi har ett rökfritt Sverige 2025 och att vi blir det första landet i världen som skippar cigaretterna. Jag tror att politik och industri kan hjälpas åt att nå målet.
Claude Guiron: Vårt mål är helt klart och vi är en bit på väg. Vi kommer att sluta sälja cigaretter en dag, men frågan är när.

 

 

 


Convenience Stores Sweden

08 - 505 970 30Kontakt

    Pressrum    |    Nyhetsarkiv    |   Rapporter och länkar |  Convenience Stores Index 

Convenience Stores Sweden AB  |  Artillerigatan 6, 1 tr  |  114 51 Stockholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.