Skip to main content

Vår bransch lyfter igen!

skarmavbild 2022 01 23 kl. 11.19.31

 

Ser vi till hela 2021 ökade försäljningen med 2,5 procent. Under det tuffa första pandemiåret 2020 tappade dock branschen över 6 procent men nu är alltså en del av det återtaget. En bidragande orsak till uppgången är att försäljningen under fjärde kvartalet 2021 ökade med hela 10 procent. 

- När restriktionerna togs bort i slutet av september rusade försäljningen och det har bidragit positivt till den fina utvecklingen under kvartal 4. Men det faktum att vi hade ett kraftigt fall samma period förra året som vi jämför oss med, har gjort att det inte varit lika svårt att få denna fina ökning som det annars hade varit, säger Bengt Hedlund, vd Convenience Stores Sweden, som en kommentar till resultatet.

skarmavbild 2022 01 23 kl. 11.24.40

ConvenienceStores Sweden och HUI Research mäter försäljningsutvecklingen inom convenience-handeln genom rapporten ConvenienceStores Index. Tillväxttalen som presenteras i rapporten avser jämförbara butiksenheter jämfört med samma period föregående år.

Siffrorna avser total försäljning exklusive omsättning  för spelverksamhet, monetära tjänster och dylikt. Underlag för indexet är några av de största aktörerna inom convenience-handeln. Tillsammans är dessa aktörer så stora att sifforna kan betraktas som representativa för de större aktörerna inom branschen.