Att vara spelombud i den digitala värld som växer fram

skarmavbild 2022 02 06 kl. 10.41.13

Foto: ATG

 

Hur ser ett spelombud ut i den nya mer och mer digitala världen?

Hur ser affärsmodellen ut?

Hur ser ersättningsmodellen ut?

Convenience Stores Sweden (CSS) har en skyldighet gentemot våra medlemmar att försöka beskriva denna bild för att ge bästa möjliga förutsättningar för alla butiksägare att fatta korrekta affärsmässiga beslut. Ska jag dra ner på spelen? Ska jag byta till andra varor på samma yta? Ska jag öka spelen?

Vi har sedan en tid en dialog med ATG där vi samarbetar och har en transparent dialog under den pågående processen då ombudsförsäljning på det gamla sättet via butik minskar (och i slutänden kanske försvinner) och förutsättningarna för ombuden ändras till nya modeller.

CSS och ATG har en samsyn i att det befintliga ombudsavtalet inte överensstämmer med framtida förutsättningar, något måste göras. CSS medlemmar upplever samtidigt att ATG inte prioriterar fysisk butik, medan ATG säger att man ser fortsatt fysisk butik som mycket viktigt och kommer fortsatta att investera i denna kanal.

Grunden i dagens affärsmodell bygger på att hantera transaktioner (omsättning) och butiksupplevelsen vänder sig, enligt ATG, framförallt till redan insatta och erfarna spelare.

När omsättningen digitaliseras känner sig butikerna övergivna trots att ATG säger sig jobba vidare i butik med oförminskad kraft. Många medlemmar är kritiska till att sälja spel via de digitala plattformar som ATG erbjuder, trots att många ombud ökar sina provisionsintäkter via kanalen.

Vi behöver därför ändra huvudsyftet med fysisk butik från transaktion till aktivering och synlighet när omsättningen digitaliseras.

Vi måste se över hela affärsmodellen (inklusive ersättningsmodellen) för de fysiska butikerna så att den bättre stöttar det nya syftet.

Butiksupplevelsen består av flera delar som måste samverka för att fungera optimalt. Flera frågor måste då besvaras:

  • Hur skall denna nya butiksupplevelse och affärsmodell se ut i praktiken?
  • När ska detta vara klart?
  • Hur många fysiska ATG ombud tror ATG det kommer finnas i framtiden?

Det är också viktigt att inte begränsas i tanken att butiker enbart är fysiska i framtiden. Digitaliseringen kräver möjlighet att även kunna erbjuda digital distribution. Därför är det viktigt att kunna föra en diskussion med olika butiker om vilket distributionssätt som bäst passar just deras förutsättningar.

Nu accelererar ATG arbetet (delvis på uppmaning från oss) att jobba fram förslag inom respektive identifierat område, både på lång och kort sikt, med mål att ha ett färdigt förslag i oktober. Den 23 mars träffar vi ATG igen för att presentera och diskutera olika framarbetade förslag i ett första steg.

Vi uppmanar därför alla ombud att höra av sig till oss med förslag och synpunkter för att få bättre och modernare villkor för spelombuden framöver.

Vi ber även våra medlemmar att se framtida möjligheter och inte fastna i bilden av hur marknaden och kundernas behov har sett ut tidigare. Historiskt har vår bransch och våra medlemmar alltid förändrats och anpassat sig till den tid vi lever i. Det är en styrka och det är de egenskaperna som gör att vi har funnits i över 110 år och kommer fortsätta att finnas så länge vi möter dagens och morgondagens utmaningar med öppenhet.

Idag går förändringarna fortare än någonsin så det gäller att vi är på tårna. 

Arbetsgruppen

Bengt Hedlund, vd CSS

Svante Törnqvist, vd Direkten

Jimmy Svensson, fd ägare 69:ans Spel & Tobak

Anders Huss, vd EMAB


Convenience Stores Sweden

08 - 505 970 30Kontakt

    Pressrum    |    Nyhetsarkiv    |   Rapporter och länkar |  Convenience Stores Index 

Convenience Stores Sweden AB  |  Artillerigatan 6, 1 tr  |  114 51 Stockholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.