Skip to main content

Möte med Finansutskottet om kontanterna

Swedish kronor banknotes sticking out of the blue jeans pocket

Politiker från finansutskottet har kontaktat Företagarna för att få en bild av vad man anser om kontanthanteringen i Sverige. Företagarna bad oss inom Butikerna att medverka då våra synpunkter är mer relevanta än Företagarnas, eftersom deras medlemmars kunder mestadels betalar mot faktura.

Politikerna undrade om det var en god idé att tvinga butiksägare att acceptera kontanter, för att de inte ska försvinna som betalningsmedel. Vi menar att det inte är en bra idé. Varje butiksägare ska, precis som idag, ha rätt att själv avgöra på vilket sätt man tar emot betalning av sina kunder. Däremot är det en god idé att tvinga bankerna att ta emot kontanter (kanske inte alla bankkontor), vilket är naturligt då bankerna hanterar både elektroniska och fysiska betalningar.

Bengt Hedlund, vd Convenience Stores Sweden