Skip to main content

Det kommer att bli förändringar för både snus och cigaretter – men ingen anledning till panik

Ungefär så sammanfattar Svensk Servicehandel & Fast Foods vd Bengt Hedlund läget sedan EU-kommissionen i förrgår la fram sitt förslag till nytt tobaksdirektiv.

- Förslaget är inte slutgiltigt och det kommer att dröja minst ett och ett halvt år, förmodligen längre, innan nya regler träder i kraft.

Inte helt oväntat så säger EU-kommissionen att exportförbudet för det svenska snuset ska bestå. Vidare att det i hela EU ska bli otillåtet att sälja smaksatta tobaksprodukter. Något som naturligtvis kan komma att drabba svenska snusprodukter som kryddas med örter, frukter och bär.

Vilka aromer och smaker som ska förbjudas är dock inte. Det som nämns är exempelvis mentol och vanilj. Huruvida tobaksprodukten smakar som den ska, avgörs av en internationell testpanel.

- På Socialdepartementet är det barn- och äldreminister Maria Larsson (kd) som ansvarar för snusfrågan. Hon säger att Sverige tänker fortsätta hävda att svenska myndigheter som ska bestämma vad snus får innehålla.

Saknar kunskap
Kanske att snusförbudets fortsatta existens kan bli ett argument för att vi ska få bestämma själva om det snus som vi tillverkar och säljer i vårt land. Inget ont som inte har något gott med sig i så fall.

- Vi tycker som så många andra att det är konstigt att man ger sig på hur vi gör det snus som man samtidigt förbjuder oss att exportera, säger Bengt Hedlund som menar att EU-kommissionen verkar ha dålig koll på hur man gör snus av det här slaget.

- Ska man ta bort smaktillsatserna så faller själva upplägget med fördelningen av vatten och tobak också. Man förbjuder smaksättare och får en produkt med mer tobak i stället.
Jag tror faktiskt att när vederbörande satt sig in i vad som verkligen gäller, så kommer man inte att kräva förbudet för aromer och smaker.

Exportförbudet är olyckligt på flera sätt, men Bengt Hedlund är rädd för att det kommer att bestå. Något som egentligen inte drabbar handlarna. Däremot tillverkarna.

- Vi är ganska säkra på att rökandet i EU skulle minska om man släppte snuset fritt. Utvecklingen i Sverige är det bästa exemplet på detta.

Konstig signal
Andra förändringar som föreslås i direktivet är att det ska bli större varningstexter och avskräckande bilder. Önskemålet från kommissionen är att 75 procent av paketets yta ska täckas av sådana varningar. Neutrala cigarettpaket är inget krav men ett frivilligt sätt att gå hela vägen ut.

Exponeringsförbud nämns också i direktivet och här menar Bengt Hedlund att vi vet från andra länder att rökandet inte går ner.

- Som politiker borde man förstå att rökandet inte går ner för att man gömmer paketen i butiken. Man borde i stället satsa på att påverka de sociala sammanhang som gör att folka börjar röka eller röka mer. Det är dessutom en konstig signal till handeln att man får sälja det man inte får visa. Det är ungefär lika korkat som när man på åttiotalet trodde att alkoholkonsumtionen skulle gå ned för att man stängde Systembolaget på lördagar.

Tro på förnuftet
Från Svensk Servicehandel & Fast Foods sida fortsätter man som tidigare att träffa politiker för att informera om de faktiska förhållandena och om hur eventuella förändringar kommer att påverka.

- Det viktiga är att man inte jobbar för tvångsåtgärder som vi på goda grunder anser vara verkningslösa, säger Bengt Hedlund som alltså tror att följderna för industri och handel inte kommer att bli så stora som rubrikerna i tidningarna kan få oss att tro.

- För handelns skull måste vi tro på att förnuftet segrar om det finns rätt kunskap hos beslutsfattarna. För industrins del handlar det om att anpassa sig. Får vi bara lite klarare besked om vilka smaker som får tillsättas, så kommer det förhoppningsvis att finnas möjligheter att fortsätta tillverkningen.

Fakta EU:s tobaksdirektiv

• EU-kommissionens förslag till nytt tobaksdirektiv innebär bland annat att förbudet mot svenskt snus kvarstår, undantaget Sverige.
• Tobaksvaror med "kännetecknande aromer" ska förbjudas. Vad som avses ska avgöras av nationella testpaneler. Det kan till exempel vara cigaretter med stark mentolhalt.
• Förbudet mot "kännetecknande aromer" gäller även snus.
• 75 procent av förpackningarna för cigaretter och rulltobak ska täckas av varningstext och bilder.
• Direktivet går nu ut på behandling i EU-parlamentet och hos berörda ministrar i medlemsländerna. Kommissionen hoppas på ett godkännande före nästa EU-val i maj 2014 och att de nya reglerna kan vara i bruk om fyra år.

Här kan du läsa direktivet i sin helhet:
http://ec.europa.eu/health/tobacco/products/revision/index_en.htm