Skip to main content

Arbetsgivarna: Vi vill ha modernare kollektivavtal Facket: Vi vill ha löneökningar och trygga jobb

Idag har Svensk Handel och Handelsanställdas förbund inlett sina avtalsförhandlingar. Svensk Handel kräver bland annat förändringar som kan ge en rättvisare lönespridning och modernare arbetstidsregler för lager.

Handelsanställdas förbund vill "åstadkomma jämställda löner, ökat inflytande för anställda och trygga jobb."

Matchen kan börja ...

Utrymmet för löneökningar är begränsat på grund av de ekonomiska förutsättningar som råder inom handeln och i svensk ekonomi. För att skapa stabila förutsättningar för företagen vill Svensk Handel ha treåriga avtal som följer den nivå som de exportberoende sektorerna på arbetsmarknaden sätter i årets avtalsrörelse.

– Även i årets avtalsförhandlingar kommer vi hålla fast vid principen att lönerna i handeln måste följa den norm och det "märke" som den exportberoende sektorn sätter, säger Svensk Handels vd, Dag Klackenberg.

För att skapa en mer rättvis fördelning av löneökningarna vill Svensk Handel att parterna tillsammans tar fram en ny och fungerande modell för individuell lönesättning. Svensk Handel vill även hålla tillbaka höjningar på ingångslönerna för att lönespridningen i handeln kan öka.

– Erfarenhet måste löna sig även inom handeln. Löneskillnaden mellan nyanställda och erfarna medarbetare är orimligt liten. Vi vill att kommande löneökningar ska gå till duktiga, erfarna och ansvarstagande medarbetare, istället för att pressa upp ingångslönerna för unga och oerfarna, säger Dag Klackenberg.

I partihandeln vill Svensk Handel modernisera arbetstidsreglerna. Nuvarande regler är från 1937 och innebär ett fackligt veto mot arbete som behöver utföras på kvällstid eller på helger.

– Handeln pågår både dagar och kvällar sju dagar i veckan. Vi vill ha gemensamma arbetstidsregler i kollektivavtalet så att företagen kan planera sin verksamhet. Det ska inte vara den lokala fackklubbens godtycke som ska bestämma om det ska finnas färskt bröd i hyllorna på helgen eller när mjölken ska fyllas på i mejerikylen, säger Dag Klackenberg.

Handels vill alltså satsa på jämställda löner, ökat inflytande för anställda och trygga jobb.

- Trygga anställningar är viktiga för att människor ska kunna planera sitt liv och sin framtid. Det bidrar också till att utveckla branschen på längre sikt," säger förbundets ordförande Lars-Anders Häggström.

Förbundets lönekrav ligger på 700 kronor per månad och heltidsanställd. Även lägstalönerna ska höjas med 700 kronor, enligt kraven.

– Våra lönekrav följer LO:s samordning. De ligger gott och väl inom ramen för vad samhällsekonomin tål, säger Lars-Anders Häggström, Handels förbundsordförande.
Handels kräver även en begränsning av den tid som arbetsgivare kan ge en arbetstagare visstidsanställningar utan erbjuda tillsvidareanställning.

– Trygga villkor ger anställda möjligheter att planera sina liv, sin fritid och kunna utvecklas i arbetet. I förlängningen gynnar det både branschen, arbetsgivarna och de anställda. Trygga jobb ökar kompetensen i företagen och höjer servicen. Vi vill ta ansvar för att utveckla branschen med våra krav, säger Lars-Anders Häggström.

För anställda i butiker kräver Handels fler heltidstjänster och högre sysselsättningsgrad för dem som jobbar deltid. Handels vill också införa regler för hur butiker anlitar bemanningsföretag. Förbundet vill även utveckla de regler för bemanningsföretag som redan gäller på lager.

De nuvarande avtalen för anställda inom detalj- och partihandel löper ut den 31 mars. Avtalen omfattar cirka 160 000 anställda.