Skip to main content

Butiksrånen minskar

Statoil kontanthantering_låg

Av 2012 års rånstatistik framgår att rånen generellt över hela landet gått ner och det genomfördes 736 (778) rån mot butiker i Sverige under 2012.
Detta innebär en minskning med fem procent enligt Brottsförebyggande rådet, Brå.
Statoil däremot, har lyckats betydligt bättre än genomsnittet och visar en minskning på hela 54 procent.

- Att rånen minskar totalt sett är ändå glädjande då vi under hösten såg ut att ha en takt som skulle innebära att den goda trenden skulle brytas. Framför allt minskar rånen med skjutvapen rejält och det är extra glädjande. Några teorier om varför det går så här bra är att butikerna har ett ökat säkerhetsmedvetande. En annan teori går ut på att kylan och den tidiga snön också påverkar, säger Lars Eklund, säkerhetschef på Svensk Servicehandel & Fast Food.

Uppdelat på storstadsregionerna så minskar rånen i Skåne samt Stockholms län till 113 (131) respektive 250 (288) medan antalet rån i Västra Götaland ökar med och utan skjutvapen 152 (135).

- Som vanligt gäller att ha så lite kontanter tillgängliga som är möjligt i kassalådan utan att frekvent använda en deponeringsbox i kassan. För att göra det obekvämt för en gärningsman ska det inte finnas planscher mm framför skyltfönstren som förhindrar insyn i butiken. God belysning i och utanför butiken är också viktigt för att försvåra för en gärningsman. För att få reda på sin säkerhetsnivå rekommenderar jag att riskbedöma sin butik och därifrån vidta de åtgärder som behövs, säger Lars Eklund.

Statoil visar vägen

Statoil drabbades av bara sju rån/rånförsök under 2012, en minskning med 54 procent jämfört med 2011 då Statoils stationer utsattes för totalt 15 rån/rånförsök.

- Det här är vårt bästa resultat under 2000-talet i det viktiga arbetet att minska antalet rån eller rånförsök mot våra stationer. Den här minskningen är ett resultat av vårt förebyggande säkerhetsarbete men självklart fortsätter vi att arbeta för en ökad trygghet för vår stationspersonal. Vår vision är att komma ned till noll, säger Torbjörn Lenstad, Säkerhetschef, Statoil Sverige.

Man tar en stor risk om man försöker råna en Statoilstation eftersom rånbytet är lågt och de flesta rån klaras upp. Under förra året (2012) hade rånbytet ett varuvärde under 200 kronor på Statoils stationer och fyra av sju rån mot Statoil har redan klarats upp.

- I vårt förebyggande säkerhetsarbete satsar vi framför allt på utbildning av vår personal i kombination med teknisk utrustning. Eftersom samtliga av våra fullservicestationer har slutet kontanthanteringssystem bidrar det till att rånarna inte får med sig kontanter. Det skapar en ännu tryggare arbetsplats för vår personal, säger Torbjörn Lenstad.

Statoil arbetar sedan flera år systematiskt med att öka säkerheten och att minska risken för rån på stationerna. Bland annat utbildas personalen i hur man agerar vid butiksrån, till exempel hur man tar signalement på rånarna. Samtidigt har olika tekniska lösningar införts, som exempelvis slutet kontanthanteringssystem, övervakningskamera och larm.