Skip to main content

Servicehandeln finns inte! Länge leve Convenience Stores!

PresKundundersöknWTC 450

Idag på förmiddagen presenterade Convenience Stores Sweden den första riktigt stora branschundersökningen inom servicehandeln. Ett femtiotal representanter för kedjor, grossister, leverantörer och branschorganisationer fick bland annat veta att konsumenter i allmänhet inte riktigt vet vad "servicehandel" är. Är det kanske dags att hitta en annan benämning på vår bransch?

Code Concept Developement har på uppdrag av Convenience Stores Sweden genomfört denna branschundersökning vars syfte är att bättre förstå konsumenternas köpbeteende. Vem handlar vad, och varför? När, var och hur handlar kunden?

Den kvalitativa delen (butiksintervjuer och fokusgrupper) genomfördes under juni och augusti 2013, och den kvalitativa delen (webbenkät) under oktober 2013. 1500 personer rån hela Sverige deltog i undersökningen.

Man pratar om "destinationsvaror", det vill säga de varor som är anledningen till att kunden kommer till butiken. Traditionella destinationsvaror är exempelvis tobak, drycker, godis, spel och tidningar. Frågan man måste ställa sig nu är om de tappar i betydelse. Det är inte längre enbart därför man besöker olika convenience-ställen. De är viktiga men kanske inte viktigast. Kunderna går inte omvägar för att hitta dessa varor på ett speciellt ställe. Vilket man däremot gör för att köpa en viss måltidsvara. Möjligtvis kan man få cigaretter och snus till destinationsvara om man har låga priser. Ett extra stort sortiment av tidningar kan också ha samma effekt.

I stället är det andra behov som kommer före, måltidslösningar av olika slag. Vilka då ska vara av hög kvalitet – och fräscha. Kunderna vill få känslan av att smörgåsen eller hamburgaren man köper är tillverkad just här och nu. Som exempel på föredömen nämns Subway, Upper Crust och Max. Faktiskt också OKQ8, men då pratar vi om det bilistiska sortimentet som också det är en form av destinationsvara. OKQ8 är ju den bensinkedja som alltid har fortsatt att sälja olika biltillbehör och uppenbarligen var det rätt tänkande.

En längre artikel finns att läsa i Servicehandlaren nr 6 som utkommer under fredagen.