Skip to main content

Regeringen sänker sjuklönekostnaderna för företagen

Regeringen sänker nu företagens kostnader för sjuklön genom ett nytt högkostnadsskydd som gynnar småföretag och betalas ut automatiskt.

Det nya högkostnadsskyddet kommer att minska kostnaderna redan för de första dagarna när medarbetarna är sjuka. Av alla företag med anställda kommer 80 procent att få de mest fördelaktiga villkoren för ersättning med det här systemet.

– Att sänka trösklarna för små företag att anställa är nödvändigt för fler jobb i hela landet, säger näringsminister Annie Lööf.

När medarbetare är sjuka är arbetsgivarna skyldiga att betala sjuklön under de första två veckorna. För många företagare är sjuklöneansvaret problematiskt eftersom det på förhand är svårt att beräkna vilka kostnader som kan uppstå. Extra hårt drabbas små företag som har små marginaler och det riskerar att minska viljan att nyanställa.

För att underlätta för de små företagen inför vi ett nytt, differentierat, högkostnadsskydd som:

  • Beaktar att sjukfrånvaron ser olika ut bland olika stora arbetsgivare.
  • Träder in snabbare för små arbetsgivare och kan ge ersättning upp till 250 000 kronor per år.
  • Betalas ut automatiskt för att undvika krångliga ansökningsprocedurer.
  • Ger ersättning från början av sjuklöneperioden för att underlätta även för korta men frekventa perioder av sjukfrånvaro.

Det nya systemet införs vid årsskiftet 2014/15 och beräknas kosta 360 miljoner kronor per år.