Skip to main content

Försiktig avslutning på året för servicehandeln

Servicehandelsindex från Svensk Servicehandel & Fast Food visar att försäljningen, mätt i jämförbara enheter och i löpande priser, ökade med 0,8 procent under det fjärde kvartalet. Sett till helåret 2014 ökade branschens försäljning med 1,4 procent, vilket är ett lyft jämfört med 2013 års svaga tillväxt. Servicehandlarnas framtidstro dämpades något under det fjärde kvartalet men ligger alltjämt över det historiska medelvärdet, vilket är positivt inför kommande månader.

Fjärde kvartalets vinnare var Spel & Tobak och Café
Försäljningstillväxten under fjärde kvartalet varierade mellan servicehandelns olika delbranscher. Starkast försäljningstillväxt uppvisade Spel & Tobak och Café. Dessa delbranschers försäljning ökade med 2,2 respektive 2,1 procent. Fast Food har gått in i en period av lägre tillväxt och fjärde kvartalet var inget undantag. Tillväxten landade på 1,4 procent. Trafikbutikerna lyckades ta sig över nolltillväxtstrecket och ökade försäljningen med 1,0 procent. Minilivs backade däremot med 2,7 procent och den negativa trenden fortsatte därmed.

– Det är glädjande att servicehandeln ökade sin försäljning med 1,4 procent under 2014. Tillväxten är en välkommen vändning för branschen som gått igenom flera tuffa år. Café och Spel & Tobak agerade draglok under året medan Trafikbutikerna och Minilivs har det fortsatt tufft. Under 2015 ligger branschens fokus på att vässa servicen och produkterbjudandet så att vi är konkurrenskraftiga inom alla delbranscher i servicehandeln, säger Bengt Hedlund, vd för Svensk Servicehandel & Fast Food.

Minskad framtidstro bland servicehandelns kedjor
Framtidstron inom servicehandeln minskade från 32 till 28, vilket innebär en övervikt om 28 procent för optimisterna över pessimisterna. Minskningen förklaras av en ökad pessimism bland servicehandelns kedjor. Framtidstron hos de enskilda näringsidkarna ökade däremot något mellan kvartalen. Positivt är att framtidstron ligger över det historiska medelvärdet på 26 procent.

– Utsikterna för svenska hushåll inför 2015 är fortfarande hyfsat stabila. Låg ränta och svag inflation stärker hushållens köpkraft. Samtidigt finns en del orosmoln i form av ett oklart politiskt landskap, amorteringskrav, osäkerhet kring arbetsgivaravgifter för unga och höjd tobaksskatt. Alla dessa faktorer riskerar att slå mot konsumtionen och mot servicehandeln, säger Bengt Hedlund.

Rapporten: Servicehandelsindex Q4 2014

Kontakt: Bengt Hedlund, vd Svensk Servicehandel & Fast Food, tel. 070-862 21 91, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

För frågor om undersökningen, Andreas Svensson, HUI Research, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.