Skip to main content

Ännu lägre pris för kortinlösen!

Eftersom så många har anslutit sig till ramavtalet med Butikerna/Svensk Servicehandel & Fast Food så sänker nu Elavon priset ytterligare. 

Interchange-avgifterna för företagskort (business cards) och kort utanför EU påverkas inte av de nya reglerna.

Kunder som redan har tecknat ett avtal kommer automatiskt att få priset nedjusterat från och med 1 februari.

Elavon erbjuder en 24-timmars kundservice samt en egen personlig kontaktperson. 

Läs mer om det unika kortinlösenavtalet under fliken "Medlemsförmåner", gå sedan till "Betallösningar". Är du medlem loggar du först in på medlemssidorna.