Skip to main content

Riksdagen ska bestämma - inte bankerna

hela salen 450

Skatteutskottets ordförande Per Åsling (C) gjorde helt rätt när han bjöd in till gårdagens hearing i Riksdagen om kontanthanteringsfrågan.
- Nu hoppas vi också få se att det är just riksdagen som tar kommandot i denna viktiga fråga. Inte låter storbanker bestämma eller låter utredningar försinka beslut, säger Convenience Stores Swedens vd, Bengt Hedlund, som besökte hearingen på plats.

Ämnet var hur det kontantlösa samhället påverkar vardagen för folk och företag i Sverige. En alltmer brännbar fråga och Per Åslings egen åsikt är att vi ska ha en fungerande kontanthanteringskedja i hela landet och att det måste bli mer verkstad och mindre snack. Han menade att vi måste sluta att ideligen tillsätta utredningar som bara förhalar frågan och att vi måste låta Riksbanken (läs Riksdagen) få det verkliga övergripande ansvaret.

Storbankernas agerande belystes från flera håll. Dels från Per Åsling själv men kanske ännu starkare från de olika talarna och debattörerna som bjudits in: frontfiguren i dessa sammanhang Kontantupprorets Björn Eriksson, PROs respektive SPF Seniorernas ordföranden, representanten från Riksbanken och samt Icahandlarnas förbund samt inte minst två handlare med butiker i lands- och glesbygd.

- Det är mycket bra att Skatteutskottets ordförande tydligt visar vad han tycker. Vi har länge hävdat att affärsbankernas hållning utgör problem för både företag och privatpersoner, säger Bengt Hedlund som dock tycker att Kontantupproret bör vässa sin problembeskrivning så att de inte framstår som bakåtsträvare.

- De stora bankernas makt ställer till med problem på flera områden. Vår åsikt är att man ska kunna betala med såväl kontanter som kort och att det är upp till varje konsument och handlare att avgöra vilket man vill använda. I slutänden ska självklart Riksdagen vara beslutande organ, säger Bengt Hedlund.