Skip to main content

Christian sparar 56 000 kronor per år på vårt kortavtal

christian ext glad

Det här är en historia som nästan är för bra för att vara sann.
Men det är ett faktum och vi vet att många fler av er handlare, kunde tjäna stora summor på att byta kortavtal.
- Med mitt gamla avtal hade jag en årskostnad för kortinlösen på 95 000 kronor . Nu är den 39 000 kronor, säger Christian Holmström, innehavare av gatuköket 7:ans i Göteborg.

Christian har varit gatuköksägare i många år och vet vad han gör. Han har tidigare varit med i en kedja, gjort omfattande analyser av marknaden och sina egna förutsättningar, genomfört förändringar och lyckats bra. Han har helt enkelt koll på läget.

Men ändå. För fyra år sedan blev han medlem i dåvarande Svensk Servicehandel & Fast Food. Och detta tack vare att det avtal som organisationen då hade med kortinlösaren Teller, medförde en besparing för honom. Han hade alltså ännu högre avgifter innan.

- Jag har cirka 100 000 kortdragningar per år. Med det gamla avtalet landade kostnaden på 95 000 kronor. Genomsnittsköpen ligger på 86 kronor och 13 procent av min omsättning kommer idag från kontanter, säger han och berättar att han knappt trodde det var sant när Maria Mannebratt, konsulent på Convenience Stores Sweden, visade honom vad det skulle betyda om han bytte till branschorganisationens nya avtal med Elavon.

- Jag bytte i december förra året så det blir en besparing på 56 000 kronor om jag jämför de olika avtalen för det året. Och det är verkligen helt fantastiskt!

När Elavonavtalet lanserades för två år sedan innebar det en helt ny lösning för kortbetalningar. Den största skillnaden jämfört med tidigare avtal är att det inte har några fasta transaktionsavgifter. Istället baseras avgifterna helt och hållet på en procentsats på köpbeloppet. En procentsats som ligger väsentligt mycket lägre än andra, men som kan variera något mellan olika korttyper.

- I praktiken innebär det att påslaget på ett mindre köp med bankkort blir försumbart. Det kan handla om några få ören per köp. För ett köp med kreditkort kommer kostnaden i princip att halveras jämfört med dagens nivåer, säger Maria Mannebratt.

Christian ger oss ett bra exempel på effekten. I hans verksamhet kommer kunderna ofta på efter det att de betalat maten att de ska ha något mer, till exempel en dipp för sju kronor. Tidigare kostade en sådan kortdragning 95 öre. Nu bara tre öre!

Maria menar att detta med enbart procentsats passar vår bransch extra bra eftersom det är så mycket småköp.

- Många fler skulle kunna byta inlösenavtal och göra stora besparingar. Man drar sig för att man tycker att det är krångligt med blanketter som ska fyllas i. Men vi hjälper gärna till per telefon. Och om man ger Elavon sin nuvarande faktura för inlösen så jämför de och räknar ut skillnaden.

Hon noterar också att många faktiskt inte ens vet vad de har för kostnad för inlösen. Man bara betalar utan att tro att det går att ändra.

Christian Holmström får sista ordet:

- Jag vill uppmana alla mina kolleger i convenience- och fast food-branschen att se över sina avtal. Ta hjälp och jämför om det känns jobbigt att göra det själv. Ni har förmodligen stora besparingar att vänta.