Två Almedals-seminarier om tobak med Convenience Stores Sweden

I samarbete med Svensk Bensinhandel bjuder Convenience Stores Sweden den 5 juli in till ett seminarium om konsekvenserna av ett exponeringsförbud. Dagen därpå handlar det om skademiniering, det vill säga hur vi kan underlätta övergången från cigaretter till rökfria produkter.


Med utgångspunkt i två rapporter om exponeringsförbud för tobak tittar vi på de rättsliga och nationalekonomiska konsekvenserna av ett genomförande av förslaget.
Enligt en tidigare rapport från HUI Research skulle de åtgärder om exponeringsförbud som föreslagits av regeringens tobaksutredning få en stor inverkan på Convenience Stores Swedens medlemmar. Enbart de inledande omställningskostnaderna för handeln uppskattades till 190-240 miljoner kronor, med större börda för mindre butikshandlare.
Nu har ett vidare grepp tagits kring frågan genom två nya rapporter, som utifrån två skilda perspektiv kommer att presenteras under seminariet.
HUI Research har vidareutvecklat sitt perspektiv från tidigare studie genom att närmare analysera effekterna för påverkan på varumärkeskonkurrens, marknadsandelar, pristransparens, förändrat konsumtionsbeteende och vidare följder för handlare. Setterwalls Advokatbyrå har på uppdrag av Svensk Bensinhandel utrett frågan om hur ett förslag om exponeringsförbud för tobaksprodukter förhåller sig till lagstiftning på både svensk och europeisk nivå. Vad skulle vara lämpligt att gå vidare med utifrån en proportionalitetsprövning?
De nya rapporterna kommer att presenteras och sedan diskuteras av en politisk panel under ledning av moderator Björn Berling.
Tid: 5 juli klockan 14:45–15:30
Plats: Josbaren, Vinäger, Visby

Rökfria produkter
Hur kan vi underlätta övergången från cigaretter till rökfria tobaksprodukter och samtidigt stärka convenience-branschen? Det är rubriken på det andra seminariet som utgår från att samhället bestämt sig för att försöka fasa ut den mest hälsofarliga tobaksvaran, cigaretten. Samtidigt är rimliga förutsättningar för försäljning av tobaksprodukter en fråga om ekonomisk överlevnad för många servicehandlare.

Genom nya restriktiva förslag riskerar även produkter som anses betydligt mindre riskfyllda att drabbas av juridiska hinder. Konsekvenserna kan bli att svenska konsumenter istället handlar sina rökfria tobaksvaror via Internet eller i våra grannländer där regelverken ser annorlunda ut. Samtidigt försvåras övergången från rökning till skademinimerande rökfria tobaksprodukter. Hur kan vi navigera oss fram mellan dessa olika vägval av tobaksprodukter, handelsintresse och folkhälsointresse?
Under seminariet kommer bland andra Claude Guiron från Philip Morris Sverige att tala om skademinimering som princip och metod för att underlätta för rökare att sluta med cigaretter. Ubbe Strihagen, vd Vapoteket, redogör för hur e-cigaretter eller så kallade vapes har bidragit till att förmå ett relativt stort antal rökare i Europa att sluta till gagn för folkhälsan. Efter presentationerna följer ett samtal under ledning av en moderator där politiker från Sveriges riksdag ansluter och kommenterar.

Tid: 6 juli klockan 09:00–10:00
Plats: Josbaren, Vinäger, Visby


Convenience Stores Sweden

08 - 505 970 30Kontakt

    Pressrum    |    Nyhetsarkiv    |   Rapporter och länkar |  Convenience Stores Index 

c/o Företagarna | 106 67 Stockholm  |  Besöksadress: Rådmansgatan 40
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.