Teknisk utveckling banar väg för nya rökfria produkter

skadeeminering alla hemsidan

Dagen efter det att Volvo presenterat sin framtida satsning på elbilar, konstaterades det på Conveneince Stores Swedens och Svensk Bensinhandels almedals-seminarium att ett teknikskifte står för dörren också inom tobaksindustrin. Som alternativ till cigaretter kommer nu produkter med betydligt mindre risker och skadeeffekter.
- Vi gillar nya saker och tror på detta. Men vi vill inte att de ska dras över en kam av myndigheterna och få samma reglemente som de gamla produkterna, säger Bengt Hedlund, vd i Convenience Stores Sweden.

Det handlade om hur vi kan underlätta övergången från cigaretter till rökfria tobaksprodukter och samtidigt stärka convenience-branschen. Här finns, förutom det generella folkhälsointresset, en förhoppning om rimliga förutsättningar för försäljning av dessa nyheter. Att inte restriktiva förslag ska göra att mindre riskfyllda rökprodukter drabbas av juridiska hinder. I slutänden en fråga om ekonomisk överlevnad för många servicehandlare.

Just det sistnämnda tryckte en av de inbjudna politikerna, Jan Björklund (S), på. Emma Karlsson Löfdahl (L) menade att alla politiker borde se mer nyanserat på frågan. En gemensam önskan var att beslut ska baseras på fakta och inte på vad man tror.

- Vi lovar att ta med frågan hem till våra respektive partier, sa de.


Forskning och teknik

Hur kan vi då navigera oss fram mellan dessa olika vägval av tobaksprodukter, handelsintresse och folkhälsointresse?

Claude Guiron, vetenskaplig direktör på Philip Morris International, berättade om bolagets vilja att konvertera och hur man investerat i forskning och teknisk utveckling av det man kallar ”RRP”; Reduced Risk Products. Produkterna vänder sig till dem som inte kan eller vill sluta röka, idag cirka 20 procent av Sveriges befolkning. Han talade om ”skademiniering”, det man vill säga att man ersätter en produkt som man vet är farlig med något som man tror är mindre farligt. Nikotinplåster och tuggummin används dessvärre av för få, för att det ska ge någon större folkhälsoeffekt.

- Vi vill ha en dialog mellan myndigheter, forskare och producenter och ser informationen till konsumenterna som extremt viktig, sa han.

Många har slutat röka

Exempel på olika typer av rökfria teknologier är snus, både med och utan tobak, samt e-cigaretter, ”vapes”. Skadliga ämnen uppstår där det brinner. Vapes avger ånga, inte brandrök. Man slipper tjära, kolmoxid och cirka 4000 andra ämnen som man får i sig vid tobaksrökning. Det som blir kvar är nikotin och smak och vi vet, bland annat från England, att miljontals människor har lyckats sluta röka med e-cigaretter. Nikotin är beroendeframkallande, precis som koffein. Men inte sjukdomsframkallande i sig.

- Vi ligger flera år efter i Sverige där man inte förstått vidden av marknaden och potentialen, sa Ubbe Strihagen, vd för Vapoteket. I England har folkhälsomyndigheten sagt att detta är positivt. Här hemma är inställningen passivt negativ. 12 000 människor per år i Sverige dör av rökrelaterade sjukdomar. Och det kan vi göra något åt.

Sedan 1 juli har vi ju en ny lag som reglerar upp marknaden för e-cigaretter vilket möjliggör en bredare distribution. Idag säljs e-cigaretter främst på nätet, det är väldigt få butiker som har vape-varor överhuvudtaget. Men detta är onekligen en möjlighet för convenience-branschen som ju är duktig på att ta hand om nyheter.

- Det är en spännande utmaning, både tekniskt och kommersiellt. Nu gäller det bara att få politiker och myndigheter att förstå sammanhanget och inte krångla till det för handelns med den nya teknikens rökfria produkter, avslutade Bengt Hedlund.


Convenience Stores Sweden

08 - 505 970 30Kontakt

    Pressrum    |    Nyhetsarkiv    |   Rapporter och länkar |  Convenience Stores Index 

c/o Företagarna | 106 67 Stockholm  |  Besöksadress: Rådmansgatan 40
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.