St1 vill skapa framtidens destination

st1 shell bild fran ppt 450

I höst börjar nedmonteringen av 7-Elevenskyltarna på Shellstationerna. Exakt vad som kommer ut rent bokstavligt vet vi inte ännu. Däremot att St1 för fullt håller att bygga upp sin convenience retail-organisation och att man turnerar landet runt för att informera intresserade franchisetagare.
I senaste numret av Convenience Stores News har vi en intervju med Stefan Samuelsson på St 1. Läs den här:Är det inte enklare att bara behålla de befintliga handlarna?

- Dagens Shell/7-Elevenhandlare har ju ingen direkt avtalsrelation med St1för butik och biltvättverksamheten men vi känner dem och intresserar oss självklart för hur det fungerar på stationerna. Att vi väljer att även rekrytera externt innebär att vi har med konkurrensutsätter rekryteringen, men det görs också för det fall att nuvarande köpman inte önskar fortsätta. Vi vill få de allra bästa och det är oftast befintliga franchisetagare. Alla ska ha samma möjlighet, säger Stefan Samuelsson, Retailchef inom St1.

Han berättar om två parallella processer där man måste vara startklar samtidigt som konceptutvecklingen pågår.

- Avtalen går egentligen ut vid årsskiftet men vi kommer, tack vare en överenskommelse med Reitan Convenience Sweden att ha ett fasat övertagande. Vi börjar ta över butiker redan i oktober för att sedan vara klara under mars 2019. Reitan har gjort ett bra jobb med våra butiker och det viktiga är att franchisetagarna upplever att vi jobbar professionellt. Den operationella kvaliteten har inte heller sjunkit.

Info på 15 platser i landet

St1 har haft möten på 15 olika platser i landet för att informera om sig själva och om sitt nya koncept, om Shellvarumärkets status, om hur man ser på kundmötet och hur man bygger upp sitt nya område Convenience Retail. Kort sagt, om hur man vill ha framtidens destination.

Grunden är St1:s vision om omställningen av branschen och om att bidra till det energibehov som världen har.

- Vår verksamhet har sin grund i oljebranschen och vinsterna går till investeringar i förnyelsebart. Exempelvis tillverkar vi etanol, är delägare i vindkraftsbolag, producerar och säljer koldioxidmedveten energi, säger Stefan Samuelsson och sammanfattar.

- Miljökraven förändrar drivmedelsbranschen och vi vill helt enkelt få ut mer miljövänligt drivmedel. Därför måste vi också tjäna pengar som vi kan investera i framtiden. Vi vill ju att våra stationer i Norden med totalt 600 000 kundbesök per dag ska finnas kvar oavsett vilket drivmedel vi säljer. Eller om vi inte säljer det alls.

Därför har det alltså varit en naturlig strategi att ta över butiksdriften i Sverige där man ärvde avtalet med 7-Eleven när man köpte Shell. I Norge och Finland driver man egna butiker.

- Vi vill ha närhet till kunderna, skapa mervärden för dem och bygga upp en lojalitet. Samtidigt vill vi bli ett skyltfönster för St1:s strategi och visioner. Dessutom vill vi ha flexibilitet att styra själva om det sker förändringar på marknaden.

Ambition attt växa

Att Stefan Samuelsson är förtegen om den exakta utformningen av butikerna är inte så konstigt.

- Självklart har vi haft idéer och planer rätt så länge. Vår butiksverksamhet ska kunna innehålla verksamhet som betjänar olika behov. Vi har ju trafiklägen och bilarna kommer inte att försvinna oavsett vad det blir för drivmedel i framtiden. Vårt kundmöte ska därför hålla världsklass.

Kan det komma att bli fler butiker med det nya konceptet än de nuvarande 7-Elevenbutikerna?

- Vi har en uttalad ambition att växa och eftersom vi bygger upp en organisation och ett koncept, så kan vi lika gärna ha fler butiker än de befintliga.

Till skillnad mot Reitan vill St1 bara i undantagsfall att samma franchisetagare driver flera stationer. Man vill också sträva mot en jämnare kvalitet än man upplever att det finns idag.


Mjuk övergång

2 oktober börjar man ta över men det kommer inledningsvis inte att märkas så mycket utåt, vare sig på skyltar eller sortiment. Fram till mars 2019 blir det någon form av interimshistoria.

- Konceptarbetet har hitintills bestått av mycket insikter. Vi tror att det kommer att upplevas som differentierat, om än inte så revolutionerande. Vi tar det helt enkelt stegvis, säger Stefan Samuelsson och påpekar att det viktiga är att övergången inte påverkar kunderna negativt.

- Dock måste vi överväga vissa förändringar och vi tittar på smarta sätt att genomföra sådana. En hypotes det nya konceptet implementeras under hösten 2019.

Ett tiotal personer jobbar idag på heltid med allt detta och chefen för det nya affärsområdet Convenience Retail heter Sofie Westman. Stefan Samuelsson har för övrigt djupa rötter i Shellbranschen där han varit verksam i 34 år. De första tio åren drev han egna stationer innan han kom till Svenska Shells huvudkontor. Nu ser han nyfiket framåt.

- Få branscher är så föränderliga som vår och vi har siktet inställt på att klara omställningen med gott resultat.

 

Fakta om St1

• Startade 1995 under namnet Greenergy Baltic Oy i Finland och sysslade med handel av produkter på den internationella olje- och bensinmarknaden. En av de första kunderna blev St1, som på den tiden bestod av en fristående kedja av bensinstationer. 1999 etablerade man också en egen kedja med automatstationer under varumärket St1.
• 2010 köpte man Shell i Finland och Sverige, 2013 även i Norge.
• Totalt har man 1 500 stationer i de tre länderna, en omsättning på cirka 80 miljarder (en vinst på 2 miljarder) och 700 anställda.
• I Sverige finns det idag 104 Shellstationer med 7-Eleven, 19 Shell Exprees, 285 St1 automatstationer och 72 Shell Tryckdiesel-stationer. Man har också ett raffinaderi på Hisingen i Göteborg.


Convenience Stores Sweden

08 - 505 970 30Kontakt

    Pressrum    |    Nyhetsarkiv    |   Rapporter och länkar |  Convenience Stores Index 

c/o Företagarna | 106 67 Stockholm  |  Besöksadress: Rådmansgatan 40
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.