St1s avtal med ”Kundlöftesvärdar” vitlistat av Svensk Bensinhandel

St1 kommer att driva butiks- och biltvättverksamhet på drygt 100 drivmedelsstationer efter 10 års partnerdrift. Butiker och relaterad verksamhet, som finns placerade på drivmedelsstationerna som marknadsförs under varumärket Shell, kommer att drivas av egna företagare som ansvarar för försäljning och kundupplevelse på respektive anläggning.

Den egna företagaren som benämns ”Kundlöftesvärd och Affärsman” spelar en avgörande roll för hur kunderna kommer att uppleva service, produkter, koncept, och erbjudanden. Ett starkt koncept, kundlöfte, och kundupplevelse hänger tätt ihop.

En viktig grund för hur arbete och relation skall hanteras regleras i avtal mellan parterna.

- Bra och schyssta avtal utgör en viktig del av vårt marknadskoncept och det är därför mycket glädjande att Svensk Bensinhandel efter bedömning ger en så kallas vitlistning*, säger Sofie Westman, chef Convenience Retail på St1.

St1:
Lyckosam rekrytering av människor med de egenskaper som är nödvändiga bygger på en attraktiv verksamhet. Affärsmodell och avtal utgör några av de viktiga parametrarna för att kunna attrahera till ett ansvarsfullt arbete som Kundlöftesvärd. St1 är ett innovativt företag som vuxit snabbt baserat på entreprenörskap och kundnytta. St1s företagskultur bygger bland annat på ansvar för miljö och respekt för människor. Företaget anser att de nordiska ländernas välfärds-, rätts- och utbildningssystem är viktiga att försvara i en värld där det inte alltid är lika naturligt som i Norden.

- Att tänka nytt och annorlunda för vårt convenience-retailkoncept med framtiden i fokus är viktigt. I kombination med vår syn på människor som arbetar för oss och kunderna är det naturligt att vi kallar den som står närmast kunden för Kundlöftesvärd. Det blir självklart mycket påtagligt att det är vårt kundlöfte som garanteras. Att det avtal som reglerar förhållandet mellan Kundlöftesvärd och St1 bygger på en balans och rimliga förutsättningar och i linje med våra egna värderingar känns viktigt. Och därför är vi mycket nöjda med att Svensk Bensinhandel och Sveriges Franchisetagare genom vitlistning konfirmerar detta, säger Sofie Westman.

Basen för convenience-retailverksamheten utgörs av en butiksverksamhet för människors behov av bekvämlighetsutbud och ett attraktivt stopp på väg.

*Avtalet och dess bilagor är godkända enligt kvalitetscertifieringen ”Kontrollerad franchise”.

 


Convenience Stores Sweden

08 - 505 970 30Kontakt

    Pressrum    |    Nyhetsarkiv    |   Rapporter och länkar |  Convenience Stores Index 

c/o Företagarna | 106 67 Stockholm  |  Besöksadress: Rådmansgatan 40
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.