Skip to main content

Närmare ett beslut om tobaksfrågorna har vi aldrig varit

tobaksbild 450

Nu är det nära och chanserna är stora att vi i nästa vecka har en klart om en ny lag ”för tobak och liknande produkter”. Preliminärt är det bestämt om debatt i riksdagen på tisdag 11 december och beslut dagen efter. Speciellt glädjande för convenience-branschen är att förslaget innebär att självbetjäning tillåts även i fortsättningen. Snuskylarna kan alltså finnas kvar utanför kassadisken.

- Convenience Stores Sweden har jobbat med frågan i många år och vi är så klart vi är positiva till att självtag av snus fortfarande kommer att vara tillåtet, säger vd Bengt Hedlund som även konstaterar att riksdagens arbete fungerar trots att vi inte har en regering.

- Man kan säga att vi segrat på alla punkter utom att vi starkt ogillar rökförbudet utanför butiker då en handlare kan bli av med tillståndet om en person röker utanför butiken.

Detta är vad regeringen vill:
• alla som vill handla med tobak måste ha tillstånd
• nuvarande rökförbud utvidgas till att gälla vissa allmänna platser utomhus, som uteserveringar
• rökförbudet utvidgas till att gälla även elektroniska cigaretter och andra produkter
• reglerna om spårbarhet och säkerhetsmärkning i EU:s tobaksproduktdirektiv genomförs i Sverige
• förpackningar med portionsförpackat snus måste innehålla minst 20 portioner.

Socialutskottet föreslår alltså att riksdagen säger ja till regeringens förslag i stort. Däremot anser utskottet att regeringsförslaget om reklam och annan marknadsföring av tobak bör ändras så att nuvarande ordning förblir som den är i dag. Utskottet föreslår vidare att riksdagen säger nej till regeringens förslag om förbud mot självbetjäning av tobaksvaror, bland annat med hänvisning till att regeringen inte har tagit hänsyn till skillnader i skadeverkningar mellan olika tobaksprodukter.

Utskottet föreslår också ändringar i regeringens förslag på när de nya reglerna ska börja gälla. Enligt utskottet bör reglerna börja gälla den 1 juli 2019. Bestämmelserna om spårbarhet och säkerhetsmärkning bör börja gälla den 20 maj 2019.

Regeringen bör se över regler för marknadsföring av tobak på internet
Socialutskottet riktar också en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen. Regeringen bör senast den 19 mars 2019 återkomma till riksdagen med lagförslag om marknadsföring av tobaksvaror på internet. Enligt utskottet ska det vara tillåtet att visa bilder på tobaksförpackningar på webbsidor för handel på internet.

S, V och MP säger nej till förslaget om tillkännagivande
M, SD, C, KD och L har invändningar och tillägg till regeringens förslag i olika reservationer. I en reservation föreslår S, V och MP att riksdagen ska säga ja till regeringens förslag om marknadsföring och handel och att riksdagen inte ska rikta en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om detta.