Riktade insatser ska stärka kommunernas kontroll över handel med receptfria läkemedel

lakemedel 450

215 av landets 290 kommuner har svarat på Läkemedelsverkets enkät om kontrollverksamhet för handel med receptfria läkemedel och om handlarnas följsamhet till regelverket. De vanligaste bristerna som kommunerna observerat gällde information/skyltning om åldersgräns och langningsförbud, förvaring och/eller exponering, utgångsdatum/hållbarhet och brister i eller avsaknad av egenkontrollprogram.

Enkäten är en del i Läkemedelsverkets arbete för att kontrollen av handel med receptfria läkemedel ska fungera på ett likartat sätt i landets kommuner. Frågorna handlade exempelvis om kommunernas eget kontrollarbete, vanligaste bristerna hos försäljningsställena och kommunernas deltagande i Läkemedelsverkets grundutbildning.

Resultaten i korthet:
• Det totala antalet försäljningsställen som kontrollerades under 2017 var 2264.
(Motsvarar cirka 42 % av alla anmälda försäljningsställen).
• Kontrollen har skett årligen hos 39 % av kommunerna.
• Kontrollplan för handel med receptfria läkemedel fanns hos 87 % av de svarande kommunerna.
• Av de totalt 2264 försäljningsställen som kontrollerats under 2017 var det 500 som hade en eller flera brister.
• De vanligaste bristerna gällde information/skyltning om åldersgräns och langningsförbud, förvaring och/eller exponering, utgångsdatum/hållbarhet och brister i eller avsaknad av egenkontrollprogram.

Enkätresultaten ger ett bra underlag för prioritering av aktiviteter under de kommande åren.

Några exempel:
• Läkemedelsverket ska arbeta för att höja andelen utbildade handläggare i kommunerna genom att ta fram en webbaserad utbildning och på så sätt göra utbildningen mer tillgänglig.
• Läkemedelsverket ska arbeta för att starta upp regelbundna träffar på flera platser i landet för att öka informationsutbytet och främja samverkan både mellan Läkemedelsverket och kommunerna och kommunerna sinsemellan.
• Läkemedelsverket ska arbeta mer med riktad information till handlarna för att öka kunskapen om läkemedel och regelverket.

Läs mer om kommunal kontroll av handel med receptfria läkemedel:
https://lakemedelsverket.se/kontroll-receptfritt


Convenience Stores Sweden

08 - 505 970 30Kontakt

    Pressrum    |    Nyhetsarkiv    |   Rapporter och länkar |  Convenience Stores Index 

c/o Företagarna | 106 67 Stockholm  |  Besöksadress: Rådmansgatan 40
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.