Kan ett tobaksbolag vara med och bidra till en rökfri framtid?

claude 450


Den frågan ställer vi till vår krönikör Claude Guiron, som är nordisk forskningschef vid Philip Morris International.
Ja, menar han. Om någon verkar för att minska användningen av cigaretter, är det värt att satsa på detta – oavsett vem som för fram idéer och nya produkter.

Jag arbetar för ett tobaksbolag. Ett företag som i mer än 100 år tillverkat cigaretter och som nu bestämt sig att så snart som möjligt sluta sälja cigaretter och istället sälja rökfria nikotinprodukter. Jag får ofta frågan om varför jag arbetar på ett bolag som har som verksamhetsidé att även framöver sälja produkter som är baserade på tobak och nikotin. För mig är svaret väldigt enkelt: om något kan bidra till att minska användningen av cigaretter, och alla de negativa hälsoeffekter rökningen ger, så är det värt att satsa på, oavsett vem som kommer med idéerna eller de nya produkterna. Det gäller även när den som kommer med idéerna är ett tobaksbolag.

Hälften av alla män och kvinnor som dagligen röker cigaretter kommer att dö i förtid i en rökningsrelaterad sjukdom om de fortsätter med sin last. Alla som röker vet nog också redan att det bästa för hälsan hade varit om de aldrig börjat röka och att man som rökare borde sluta så snabbt som möjligt. Idag finns det dock mer än en miljard rökare i världen och många av dem vill inte sluta med cigaretterna. Om alla dessa män och kvinnor kunde förmås att skifta över till produkter som har lägre risk än cigaretter så har folkhälsan mycket att vinna. Och det gäller även om produkterna inte är helt riskfria.

Sådana alternativa produkter måste förutom att vara mindre skadliga än cigaretter också vara tillräckligt attraktiva för att de som röker ska vilja skifta till dem. Här spelar nikotin en viktig roll, men även att produkterna har en attraktiv smak och att användningen ger en ritual som liknar den som rökningen ger. Helst ska det också finnas andra fördelar som mindre lukt och att de är mindre störande för omgivningen än cigaretter. Produkterna bör naturligtvis också ha egenskaper som gör att icke-rökare inte lockas att börja med dem.

Nikotin är ett viktigt skäl till att tobak har blivit ett så populärt njutningsmedel genom historien. I produkter som ska ersätta cigaretter är därför nikotinet viktigt. Nikotinet är inte riskfritt och ger ett beroende, men nikotin är inte den primära orsaken till alla de sjukdomar som förknippas med cigaretterna. När nikotin levereras genom cigaretter skapas nämligen mer än 7 000 olika substanser som en följd av att tobaken brinner och mer än 100 av dem är skadliga. Dessa substanser är i stora delar desamma som uppstår vid all typ av förbränning av organiska material. Det är därför majoriteten som dör i bränder gör det på grund av röken och inte på grund av elden.

Om nikotin kan levereras på annat sätt än att man, som med cigaretterna, tänder eld på tobaken, finns förutsättningar för betydligt mindre hälsorisker. Det är av detta skäl som rökfri tobak såsom svenskt snus är avsevärt mindre skadligt än cigaretter trots att båda innehåller samma huvudingrediens, nämligen tobak.

Under senare år har industrin kommit på en mängd nya sätt att leverera nikotin utan att tobaken brinner. De mest utvecklade teknikerna och produkterna är e-cigaretter och så kallade ’heat-not-burn’-produkter. I e-cigaretter bildas en ånga från nikotin som är upplöst i vätska och i heat-not-burn-produkter bildas en ånga från specialpreparerad tobak som värms upp till runt 300 grader. Ångan inandas sedan av användaren ungefär som vid rökning av en vanlig cigarett. Ångan innehåller dock avsevärt mindre skadliga ämnen än cigarettrök, i medeltal mer än 90 procent mindre.

För att man ska kunna vara säker på att nya produkter verkligen är mindre skadliga än cigaretterna krävs omfattande forskning. Sådan forskning är dyr, till och med mycket dyr. Som en jämförelse kan kostnaderna ses i förhållande till dem som uppstår när läkemedelsföretag utvecklar nya läkemedel. I det här perspektivet blir det ganska självklart att utvecklingen av den här typen av produkter endast kan göras i regi av det privata näringslivet och framför allt av stora multinationella företag. Lika självklart bör det vara att tillvarata den väldiga kunskap som företagen som bedrivit forskningen faktiskt tillägnat sig.

Ett samhälle utan alla former av tobak är naturligtvis det bästa ur hälsosynpunkt men det är knappast något som kommer att ske i närtid. Då måste det rimligen vara bättre att sikta på ett alternativ som är realistiskt att uppnå; att minska skadorna av tobak, snarare än att dogmatiskt förkasta alla andra alternativ än ett helt tobaksfritt samhälle. Medborgare, det privata näringslivet och statsmakterna skulle tillsammans kunna skapa ett rökfritt Sverige redan 2030, men knappast ett samhälle helt fritt från alla former av tobak inom den tidsramen.

Att det bästa lätt kan bli det godas fiende när det gäller beteenden som inte är hälsosamma vet vi från alkoholområdet där staten genom historien har försökt införa förbud – utan framgång. Det har nu också de flesta insett. Det svenska målet i alkoholpolitiken är att förhindra skadligt bruk och minska skador av alkoholen. Ett liknande mål borde kunna gälla även inom tobaksområdet.

Om den framtida tobakstrategin hade målet att minska skadorna av tobak skulle många av de innovationer och den kunskap som industrin tillägnat sig de senaste åren kunna tillvaratas. Man skulle samtidigt kunna fortsätta att aktivt försöka förmå människor att sluta röka, men också uppmana dem som inte vill sluta att gå över till mindre skadliga alternativ. En sådan strategi skulle både rökarna och folkhälsan tjäna på.

CLAUDE GUIRON
Nordisk forskningschef, Philip Morris International


Convenience Stores Sweden

08 - 505 970 30Kontakt

    Pressrum    |    Nyhetsarkiv    |   Rapporter och länkar |  Convenience Stores Index 

c/o Företagarna | 106 67 Stockholm  |  Besöksadress: Rådmansgatan 40
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.