Nedåt för rån, stölder och inbrott

niklas sundin 450


Från 2009 och till och med 2018 har butiksrånen mer än halverats. En mycket glädjande utveckling. Trenden för de anmälda butiksstölderna fortsätter kraftigt nedåt och de anmälda inbrotten i butiker fortsätter att minska.
Convenience Stores Swedens säkerhetschef Niklas Sundin ger oss här en sammanfattning med lite detaljer och kommentarer.

Utveckling butiksrån

Som förväntat blev det en uppgång av rånen i december 2018. 2019 börjar högt. 78 rån är högsta januari-noteringen sedan 2015 då det var 95 butiksrån i januari månad

Antalet butiksrån med skjutvapen minskar också kraftigt under 2018. Men väntat då anmälda butiksrån minskade. Den intressanta utvecklingen att se är om förhållandet mellan butiksrån med och utan skjutvapen ändrats.

Ser vi till hur många procent av de anmälda butiksrånen där förövaren haft skjutvapen är trenden att skjutvapen minskar. Under 2000 talet har det i snitt varit nästan 37 procent av butiksrånen där förövaren haft skjutvapen. 2018 var det knappt 25 procent.

Dock finns tecken på att de bytt karaktär från så kallade kassarån till så kallade motvärnsrån (rån som uppkommer i samband med en stöldsituation). Många butiker vet inte att motvärnsrån är ett butiksrån utan ser det som en stöld. Då rättsväsendet blundar för stölder i butiker är det många butiksägare som inte anmäler dessa motvärnsrån. Risken finns därför att butiksrånen inte minskar i den utsträckning som statistiken visar.

Stölder och snatterier

Trenden för de anmälda butiksstölderna fortsätter kraftigt nedåt. Dock finns det ett stort mörkertal av butiksstölder som inte anmäls. Det finns uppgifter från olika undersökningar som pekar på att endast hälften av de upptäckta butiksstölderna polisanmäls.

Ser vi stöldernas utveckling under månaderna så följer de ett mönster där det stjäls mest under vår och höst. Sommaren är den tid då det stjäls minst. Under 2018 var det även en extra månad där stölderna var låga. Under augusti sjönk anmälningarna än mer. Under denna tid var det för svenska mått riktigt varmt vilket kan ha varit en bidragande orsak.

Stölder på kaféer skiljer sig en del från butiker. Här kunde vi under 2018 se en ökande trend av anmälda stöldbrott. Vi har inte sett några signaler på vad denna uppgång kan bero på. Om det är brotten som ökar eller anmälningsbenägenheten.

Inbrott

De anmälda inbrotten i butiker fortsätter att minska. Om denna siffra är lika otillförlitlig som för stölderna är svårt att säga. Ofta är inbrotten kostsamma och för att få ut ersättning på försäkringen krävs ofta en polisanmälan. Samtidigt är ofta självriskerna höga varpå det inte lönar sig att anmäla till försäkringsbolaget. Då finns även en risk att polisanmälan inte upprättas.

Ser vi månad för månad finns det inga tecken på ökade risker under året. Risken är i det stora hela densamma under årets alla månader

De anmälda inbrotten för kaféer och restauranger har en nedåtgående trend. Även om vi under 2018 kunde se en ökning från 2017. Månad för månad ser vi dock ett mönster. Utgår vi från anmälningar så sker merparten av inbrotten i juni, juli, augusti. Det kan hänga ihop med att många kaféer och restauranger är säsongsöppna samt att det under sommarmånaderna är mer gäster.

Cigarettsmuggling

Slutligen några ord om cigarettsmugglingen, en viktig födkrok för organiserad brottslighet. Under 2018 beslagtog Tullverket närmare 24 miljoner cigaretter. Införseln sker mest frekvent i resandetrafiken med flyg, medan de största beslagen görs i lastbilstrafiken.

Antal grova brott ligger kvar på samma nivå som under 2017, och tittar man enbart på beslag som överstiger en miljon cigaretter så hade man betydligt fler sådana under 2018 än på många år. Tullverket kan inte heller se någon avmattning.

NIKLAS SUNDIN
Säkerhetschef Butikerna/Convenience Stores Sweden

Du som är medlem i Convenience Stores Sweden kan konttakta Niklas kostnadsfritt för konsultation.
Kontaktuppgifterna finns på www.conveniencestores.se. Logga in med de första sex siffrorna i ditt organisationsnummer och sök sedan i "Medlemsförmåner - Säkerhet".


Convenience Stores Sweden

08 - 505 970 30Kontakt

    Pressrum    |    Nyhetsarkiv    |   Rapporter och länkar |  Convenience Stores Index 

c/o Företagarna | 106 67 Stockholm  |  Besöksadress: Rådmansgatan 40
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.