Skip to main content

Vet du vad bäst-före-snooza betyder? Lär dig svinniska.

svinniska kopia

Idag lanserar Livsmedelsverket svinniska – ett nytt sätt att prata om matsvinn. Med hjälp av nyord som "bäst-före-snooza" och "kylchilla" ska fler slänga mindre mat i onödan. Satsningen görs tillsammans med andra myndigheter och i samråd med livsmedelsbranschen.

Vet du vad bäst-före-snooza betyder? Det är ett av de nya orden på svinniska och betyder att det är bra att titta, lukta och smaka på maten innan du slänger – inte tänka att maten är oätlig bara för att bäst-före-datumet passerats. Om du dessutom har kylchillat, det vill säga haft tillräckligt kallt i kylskåpet så att maten håller längre, så kan du känna dig lugn.

– Egentligen är det ganska enkla råd i ny kostym. Med glimten i ögat hoppas vi att det här ska bidra till att fler börjar prata om vad man själv kan göra för att minska sitt matsvinn, säger Karin Fritz, projektledare för Livsmedelsverkets arbete för minskat matsvinn.

En fjärdedel av världens klimatpåverkan kan kopplas till mat och livsmedelsproduktion. Ätbar mat som slängs innebär både ett resursslöseri och en klimatpåverkan helt i onödan.

– Det är därför det är så viktigt vad var och en gör hemma. Genom att sluta slänga ätbar mat bidrar man till att rädda klimatet och planeten, säger Karin Fritz.

Nyord på svinniska
Till att börja med lanserar Livsmedelsverket en samling nyord på webben och i sociala medier. Satsningen är tänkt att i första hand rikta sig till unga vuxna och barnfamiljer.

– På sikt blir det nog blir fler nyord på svinniska. Vi hoppas att många, i alla möjliga åldrar, vill hitta på nya ord som kan påminna oss alla om hur vi kan slänga mindre mat, säger Karin Fritz.

Samarbete
Den nya satsningen är en del av det regeringsuppdrag som Livsmedelsverket har tillsammans med Jordbruksverket och Naturvårdsverket. I handlingsplanen för att halvera matsvinnet till 2030 som myndigheterna har lämnat till regeringen är en av åtgärderna att arbeta för att även hushållens matsvinn minskar. Myndigheterna hoppas också på ett framtida samarbete med handeln och livsmedelsproducenterna för att nå ut till deras konsumenter.

– Satsningen är en del av ett långsiktigt arbete för att minska matsvinnet. Alldeles för mycket ätbar mat går i soptunnan helt i onödan. Nu prövar vi nya sätt att nå och inspirera fler, säger Karin Fritz.

Exempel från Livsmedelsverkets ordbok med nyord
• Svinnventera: Att djupdyka i skåpen på jakt efter maten du kanske glömt.
• Kylchilla: Att sänka temperaturen i kylen och sedan chilla – maten håller ju längre!
• Bäst-före-snooza: Att förlänga användandet av maten genom att titta, lukta och smaka.
• Restsamtal: Att ringa hem och kolla vad som finns i kylen innan du handlar mer.

Läs hela ordboken:
livsmedelsverket.se/svinniska
Där finns även tips och möjlighet att utvärdera sitt eget matsvinn.
Följ kampanjen på Instagram eller Facebook @livsmedelsverket #svinniska

Fakta
En fjärdedel av världens klimatpåverkan kan kopplas till mat och livsmedelsproduktion.En tredjedel av all mat som produceras globalt slängs.Svenskarna slänger uppskattningsvis cirka 45 kg ätlig per år och person i soptunnan och vasken*.
( *Beräkningarna av svenskarnas matsvinn som Livsmedelsverket utgår från gjordes av Naturvårdsverket år 2014. )